obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Které ovocné stromy prořezat v předjaří a jak postupovat?

Výchovný řez v prvních letech života stromku je velmi důležitý. Ovlivní tvar koruny tak, aby byla vzdušná a větve pevné – v budoucnu tak unesou hojnou úrodu. Prosvětlená koruna je navíc prevencí chorob.

Za bezmrazých únorových dnů je vhodný čas k řezu jádrovin, tedy jabloní a hrušní. Peckoviny, citlivější k napadení houbovými chorobami, se prořezávají od dubna do srpna. Ovšem jádroviny snášejí zimní a předjarní řez dobře. Výhodou je bezlistá koruna a využití času mimo sezónu.

Proč stromy prořezávat?

Vyrostou a budou plodit i bez prořezávky. Ale méně, úroda nebude tak kvalitní a také jejich život bude kratší. Pokud dobře provedeme výchovný řez, následný udržovací bude snadný – stačí odstranit všechny poškozené větve a pak odstranit nebo zkrátit jen pár těch, které se kříží přes sebe a korunu nadměrně zahušťují.

Výhony, které směřují dovnitř koruny, lze odstranit celé Výhony, které směřují dovnitř koruny, lze odstranit celé Zdroj: Shutterstock.com / photowind

Výchovný řez

Základem je zkrácení hlavního výhonu i hlavních postranních větví o polovinu v druhém roce po výsadbě. V dalším roce postačí obvykle zkrácení o třetinu, v roce následujícím o čtvrtinu a nakonec o pětinu. Zároveň je vhodné odstranit všechny drobnější výhony, které vyrůstají z hlavních větví a směřují do nitra koruny nebo se vzájemně kříží. Větve, které zůstanou, mají prostor a zesílí. Důležité je nadbytečné výhony odstranit, zkrátit nebo ponechat podle stavu daného stromku, ne všechny pouze krátit – to kvalitě koruny nepomůže.

  • Odrůdy jabloně typu Rubín a Bohemia plodí pouze na dlouhých jednoletých výhonech. Pro prosvětlení koruny a zesílení její kostry se proto odstraňují spíše některé celé větve, místo aby jich větší množství zkracovalo.
  • Odrůdy typu Spur plodí převážně na krátkém plodonosném dřevě. U nich je proto zkracování větví a snížení počtu květních pupenů naopak žádoucí. Pokud nevíte, k jakému typu vaše jabloň patří, odrůdy typu Spur poznáte podle krátkých internodií – úseků větviček mezi jednotlivými uzlinami, ze kterých vyrůstají listy a květy.

 

Mechanické zkracování všech výhonů není vhodné u žádné z jabloní, protože se pouze snaží ztrátu nahradit a o to více jednoletých vytvoří v dalším roce. Pokud patří k mnoha odrůdám, které plodí až na dvouletých výhonech, připravíme se navíc o úrodu.

Další patro koruny

Mezi třetím a pátým rokem po zasazení stromku, poté, co je základní koruna vytvořená, můžete nad ní vytvořit další patro. Pokud mezi spodním a vrchní patrem zachováte půlmetrový až metrový odstup, bude prospívat zdraví i plodnosti stromu. Horní patro by měly tvořit 2-3 hlavní větve a dále výhony z nich vyrůstající.

Rána po řezu ošetřená stromovým balzámem Rána po řezu ošetřená stromovým balzámem Zdroj: Shutterstock.com / photowind

Ošetření po řezu

Je velmi důležité vzniklé pečlivě natřít stromovým balzámem. Na řezné ploše vytvoří ochranu proti vniknutí houbových chorob i proti vysychání kmene. Řada pěstitelů používá i latexovou barvu. Úspěch závisí i na kvalitním, nabroušeném nářadí - lépe se hojí rány po ostrých čepelích, nežli po tupých, které pletivo roztřepí.

Akční letáky