Pokuta až dva miliony korun

Podpora a ochrana biodiverzity krajiny. To je hlavní cíl projektu Omezení výskytu invazních druhů rostlin v různých krajích České republiky. Proto se některé agresivní rostliny, které vytlačují květiny z luk, polí i zahrad, dostaly na seznam Zákonu o rostlinolékařské péči. Navíc, v roce 2020 vláda schválila tzv. antiinvazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny na základě evropské legislativy. „V praxi půjde o to co nejrychleji odstranit nově zjištěný výskyt invazních nepůvodních druhů a v případě již značně rozšířených invazních nepůvodních druhů zajistit regulaci tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu šíření," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Znamená to, že pokud máte na zahrádce nebezpečnou rostlinu nebo byste si ji vysadili, a úřady by vám na to přišli, zaplatili byste až sto tisícovou pokutu. Firmám hrozí sankce ve výši dvou miliónů korun.

Na co se připravit

„V rozsahu běžné péče o pozemky by se měl na regulaci invazních druhů podílet vlastník nebo uživatel pozemku. To znamená, když někdo má na pozemku bolševník, měl by ho při sečení zlikvidovat,“ vysvětluje ředitel odboru druhové ochrany Ministerstva životního prostředí Jan Šíma a pokračuje: „Pokud se mu odstranění plevele nedaří, nebo z nějakého důvodu to udělat nemůže, má možnost domluvit se s příslušným orgánem ochrany přírody, který mu může s likvidací pomoci, a i na ni finančně přispět. Pokuty se v tomto případě vlastník pozemku bát nemusí."

Které rostliny se nesmí vysazovat

Mezi invazivní rostliny, které jsou na seznamu, patří bolševník velkolepý, křídlatka japonská, sachalinská a česká a netýkavka žláznatá.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Tuto rostlinu si nechal v druhé polovině 19. století přivézt z Kavkazu rakouský šlechtic, politik a diplomat kníže Metternich. Šíření bolševníku napomáhal fakt, že byl považován za nenáročnou okrasnou květinu. V polovině 20. století se však zjistilo, že způsobuje vážné popáleniny. I když se přestal cíleně pěstovat, jeho invazi nic nebránilo. Jedna rostlina totiž může mít až dva tisíce semen, která přežívají 7 let. Proto musí majitel pozemku, na kterém bolševník velkolepý roste, zabezpečit jeho likvidaci.

Související články

Křídlatky (Reynoutria)

Křídlatky jsou nenáročné rostliny, které se skvěle hodí do živého plotu. Avšak toto rozhodnutí by vás mohlo přivést do nemalých problémů. Jsou napříč Evropou i v řadě zemí Severní Ameriky na seznamech nebezpečných invazních druhů a na seznamu invazních druhů, které nejvíce ovlivňují biodiverzitu v Evropě, mající negativní vliv na lidské aktivity, zdraví i ekonomické zájmy. Křídlatka se agresivně šíří po okolí a zastiňuje ostatní rostliny. Hojně se pěstovala v meziválečném období, kdy byla nabízena v zahradnictvích.

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

Netýkavka je růžovo-fialově kvetoucí rostlina pocházející z Asie z oblasti Himálaje. Rozmnožuje se pomocí tobolek, které se vysemeňují až do vzdálenosti 7 metrů od mateční rostliny. Podle studie Martina Hejdy a Petra Pyška z oddělení ekologie invazí BÚ AV ČR z roku 2006 je její invazivní dopad velmi malý. I přesto můžete za její pěstování dostat pokutu.

Zdroje: www.mzp.cz, www.apdm.cz, www.kr-karlovarsky.cz, www.ibot.cas.cz, www.idnes.cz, www.tn.nova.cz