obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kultivátory čili rotavátory ořou, kypří, mísí, plejí, provzdušňují

Zvládnou namáhavé práce: prokypření půdy, zapravení hnojiv, pletí, přihrnování řádků, vyorávání, orba, rozrušení hrud a srovnání povrchu půdy po sklizni; vyhrabávání stařiny, vertikutace a provzdušnění trávníku.

Kultivátor, nebo také rotavátor, je v podstatě kypřič půdy, jehož nožové ústrojí rychle (asi 100—160 ot./min.) rotuje v půdě a tím ji rozruší do hloubky 18—20 cm.

Tím umožní přístup vzduchu do půdy, promísí ji například s hnojivy, kompostem a podobně.

Půdu je vhodné prokypřit na jaře před sadbou a na podzim po orbě. Pravidelně obdělávanou půdu na záhonech již většinou není třeba orat, postačí prokypření.

I kultivátory už můžeme členit do několika kategorií, přestože ještě poměrně nedávno jsme si mohli vybrat pouze mezi malými kultivátory a velkou technikou pro úpravu půdy nesenou na zahradních traktorech.

kultivator kultivator Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jednoúčelové i všestranné

Na trhu se již objevily i malé stroje určené nejen na zahradu, ale i pro práci ve sklenících. V současné době lze nabídku na trhu rozdělit do několika kategorií:

1) Jednoúčelové minikultivátory se slabšími motory

o objemu do 35 ccm.

Jsou určeny pro obdělávání půdy na menších záhonech i ve sklenících v šíři záběru do 30 cm. Jsou také vhodné pro plení záhonků, přípravu půdy pro květiny a menší rostliny. I tuto kategorii již opanovaly čtyřtaktní motory.

Ceny kvalitních strojů této kategorie se pohybují kolem 15 000 Kč.

2) Malé víceúčelové stavebnice se čtyřtaktními motory

o objemu 50 ccm a výkonu do 2,5 HP.

Kromě nástavců pro úpravy půdy mohou být vybaveny i nástavci pro péči o trávník (vertikutace, vyhrabávání stařiny, zařezávání okrajů trávníku). Mají již malou šnekovou převodovku a jednoduchou odstředivou spojku. Snadnou výměnu adaptérů umožňují jednoduché rychloupínací kolíčky nebo závlačky. Šíře záběru kypřicího ústrojí dosahuje až 45 cm. Mají nízkou hmotnost (12—15 kg), velmi snadno se ovládají — mohou s nimi pracovat i starší lidé či slabší ženy.

Ceny těchto strojů se pohybují mezi 18—20 000 Kč.

kultivátor kultivátor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

3) Jednoúčelové kultivátory se silnějšími motory

o objemu 135—160 ccm a výkonu 3,5—4,5 HP, se šíří záběru do 60 cm.

Mají nekomplikovanou celoplechovou konstrukci s prvky nenáročnými na výrobní technologii, jsou jednorychlostní, rozvodovka je od motoru poháněna klínovým řemenem či řetězem. Nejsou vybaveny zpátečním chodem, což zhoršuje jejich ovládání při práci. Určeny jsou jen pro lehčí kultivaci půdy – na péči o trávník jsou příliš těžké, na víceúčelové nasazení zase příliš slabé a konstrukčně jednoduché.

Přesto vzhledem k poměrně nízké ceně (rozmezí od 7 do 15 000 Kč) patří mezi zahrádkáři k poměrně hodně vyhledávané technice.

4) Malé stavebnicové systémy s propracovanějším rozvodem hnací síly

motoru o výkonu 5,5 HP. Šíře záběru kypřicího ústrojí je až 70 cm.

Stroje jsou vybaveny několikastupňovými převodovkami se zpátečkou, mnohem lépe se ovládají. Po výměně kypřicích nožů za kola lze k základní jednotce připojit tažená příslušenství k úpravě půdy, jako jsou

 • jednostranný pluh,
 • vyorávací radlice,
 • hrobkovací (zahrnovací) radlice,
 • kombinátor,
 • hřebenové brány,
 • smyk, 
 • další příslušenství např. shrnovací radlice či transportní vozík.

Lze jimi také pohánět bubnové sekačky trávy či zametací kartáče.

Ceny základní sestavy pro kultivaci se pohybují v rozmezí 20—25 000 Kč.

5) Velké stavebnicové systémy.

Jejich základem je výkonný multifunkční jednoosý traktor (kultivátor) a kromě přepravy nákladu, sečení trávy, odklízení sněhu apod. umožňují po výměně kol za kypřicí nástroj také kultivaci půdy až do šíře 110 cm. Na jednoosé traktory lze samozřejmě také napojit širokou škálu neseného nářadí na obdělávání půdy, shrnovací radlici, transportní vozík a různé adaptéry jako u předchozí kategorie.

Ceny sestavy pro kultivaci začínají na 25 000 Kč.

velký výkonný kultivátor velký výkonný kultivátor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak vybírat

Při výběru kultivátoru je kromě velikosti plochy, na které jej budeme používat, také důležité, jaký typ půdy jím budeme obdělávat.

 • Pokud pracujeme na půdách lehkých či písčitých, jsou praktičtější kypřicí hvězdice stroje s pravoúhle zakřivenými noži, v lehčím terénu se kultivátor tak snadno nezahrabe.
 • Na ostatních půdách dáme vždy přednost kypřicím hvězdicím s kopinatými noži, které lépe pronikají do půdy a zpracují tak snáze zem do větší hloubky, tedy až do 20 cm.

Je také třeba dbát na kvalitu materiálu kypřicího ústrojí, které by mělo být vyrobeno z kalené nebo kvalitní odolné oceli. Nože kultivátoru totiž pracují v prostředí, které je velmi intenzivně obrušuje. Nekvalitní materiál rychle ubývá, nože se ztenčují a ztrácejí ostří. Hůře pak pronikají do půdy, deformují se a přestávají plnit svoji funkci.

Poměrně spolehlivým parametrem kvality nožů je cena kultivátoru, kdy platí, že kvalita sice není levná, ale peníze se vrátí v dlouhé životnosti.

Pro snadnou obsluhu je také důležitá ergonomie stroje, při výběru tedy sledujeme, zda a do jaké míry lze nastavit ovládací řídítka, do jaké míry je možné kultivátor pro optimální výkon vyvážit, aby při práci neměl tendenci se naklánět dopředu či naopak zaklánět. Ideální samozřejmě je, pokud nám prodejce umožní stroj vyzkoušet.

kultivátor kultivátor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Renomovaní výrobci kultivátorů a multifunkčních stavebnicových systémů s kultivací na českém trhu jsou Vari–Honda, Hecht, Bolens či Al–Ko.

V potaz vedle ceny také bereme renomé výrobce kultivátoru a to, jaký servis nám po zakoupení dokáže zajistit. Doporučujeme koupi konzultovat s odborníkem například ve specializované prodejně, který také poskytne důležité základní rady k obsluze stroje.

Bezpečnost především

Relativně ostré a s velkou silou rotující nože kultivátoru mohou způsobit velmi nepříjemná zranění či materiální škody. Proto je při práci třeba dodržovat základní bezpečností opatření:

 • Na kultivátor vždy namontujeme ochranný kryt! Důležité je to zejména při práci v kamenitých půdách, kdy kryt brání, aby kameny vymrštěné kypřicí hvězdicí zranily obsluhu, nebo poškodily pohonné ústrojí.
 • Při práci vždy použijeme bezpečnostní vypínač zapalování (tzv. mrtvý muž), který zabrání, aby se stroj, nad kterým jsme ztratili kontrolu (po pádu a podobně), zastavil a neškodil.
 • U kultivátorů vybavených zpátečkou se vždy před jejím zařazením přesvědčíme, že máme za sebou dostatečný volný prostor a couvání bude bezpečné. Rovněž bychom si měli tento manévr se strojem vyzkoušet, při nešetrném přidání plynu se stroj vzepne a začne na nás najíždět, a my v úleku můžeme ztratit nad strojem kontrolu. V takovém případě se nikdy nesnažíme stroj přetlačit, ale rychle ustoupíme a ubereme plyn.

Aby se nám dobře pracovalo

Kultivátor je nutné opatřit zadní radličkou — ostruhou, kterou při práci zatlačíme hlouběji do půdy, sestavu tak v půdě přibrzdíme a tím zajistíme, aby nože kultivátoru strukturu půdy dokonale rozrušily. Poté ostruhu povytáhneme, stroj necháme popojet, opět jej přibrzdíme a takto postupujeme na celém obdělávaném pozemku. U menších kultivátorů je radlička nastavena pevně, u multifunkčních stavebnic lze výšku radličky a tedy i hloubku kultivace nastavit.

orba orba Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kultivátor se nám bude snáze ovládat, pokud nasadíme jen tři levé a tři pravé hvězdice. Šíře záběru bude sice menší — 80 cm, širší záběr by však ztěžoval otáčení stroje na konci řádku a je vhodný jen pro kultivaci velmi dlouhých úseků.

Při nasazování nožů je velice důležité dbát na to, abychom hvězdice na obou stranách rozvodovky umístili stejně — tedy zrcadlově převráceně. Pokud tak neučiníme, a pravé hvězdice budou oproti levým pootočeny jinak, se strojem se nám bude hůř pracovat: Bude se stáčet na stranu a budeme muset vynaložit značné úsilí na jeho posun vpřed.

Podle potřeby můžeme namontovat přední vodicí kolo. Kolo slouží ke snadnějšímu otáčení stroje na konci řádku. Na půdách lehkých je nastavíme tak, že při požadovaném zahloubení hvězdic jede po povrchu půdy a zabraňuje případnému zahrabávání.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Před posledním přejezdem je praktické přemístit řídítka do boční polohy a vést stroj z plochy, kterou jsme ještě neprojeli. Dosáhneme toho, že prokypřenou půdu neutužíme svými kroky.

Abychom půdu dokonale prokypřili, obvykle nestačí pozemek přejet jen jednou, ale je nutné kypření dvakrát až třikrát opakovat. Pokud to tvar obdělávané plochy dovolí, doporučujeme po sobě následující přejezdy vést křížem.

Pokud kultivujeme zaplevelený pozemek (například když odstraňujeme plevel mezi řádky), musíme dbát na to, aby plevel nebyl příliš dlouhý a nenatáčel se na hvězdice. Přerostlé plevele proto před kultivací rozsekáme na drobné kousky křovinořezem nebo mulčovačem.

Obecně jsou pro pletí vhodnější minikultivátory, které půdu prokypří jen do malé hloubky (do 5 cm) nebo specializované stroje — plečky.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Správnou vlhkost půdy pro kultivaci poznáme tak, že zem zmáčkneme silně v dlani a volně ji pustíme. Vzniklá hrudka se musí rozpadnout. Je-li zem příliš vlhká, hrudka se nerozpadne. Naopak přeschlá zem v dlani hrudku neutvoří.

Na práci kultivátoru má velký vliv vlhkost země. Nikdy nepracujeme v půdě rozmáčené, přemokřené, případně bezprostředně po dešti. Hvězdice se v ní totiž během krátké doby obalí zeminou a stroj tak přestane být funkční, neboť není schopen se zahloubit a hvězdice jen sjíždějí po povrchu. Kromě toho se v mokré půdě vytvářejí nežádoucí hroudy, které později jen velice těžko rozmělníme.

Jsme–li nuceni zpracovávat zem přeschlou či ztvrdlou, vyplatí se stroj opatřit zatěžovacími závažími, aby hvězdice snáze pronikaly do půdy.

kultivátor kultivátor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Péče o pěstěný trávník

Malé víceúčelové kultivátory umožňují po připojení příslušného adaptéru tyto operace:

Vertikutace

Rotující speciální nože kolmo proříznou povrchovou část travního drnu do hloubky 2—3 mm a zlepší tak přívod vzduchu, vody a živin ke kořenům.

Řezem zároveň z porostu odstraňujeme travní plst a mech, omezujeme růst dvouděložných plevelů a proříznutím travního pletiva podporujeme odnožování, celkové zmlazení a zahuštění trávníku.

Vertikutaci je doporučeno provádět jednou až dvakrát ročně (jaro a podzim), na intenzivně zatěžovaných plochách i častěji.

Pročesávání

Rotující drátěné hroty vyčesávají z pěstěných trávníků odumřelé části (stará suchá stébla) a porost tak odlehčují, dokonale čistí a tím jej chrání před chorobami. Trávník je doporučeno pročesávat dvakrát až třikrát za sezonu.

Zařezávání okrajů

Rotující ostrý disk dokonale odřízne travní drn na okrajích trávníku. Vytvoří tak přesné rozhraní mezi trávníkem a záhony, cestičkami a podobně.

Foto Honda a archiv

Akční letáky