Kvetoucí louka je pokladem nejen přírodních zahrad. Nad barevnými květy se třepotají motýli - založením louky přispějeme k jejich ochraně. Láká také ptáky, kterým poskytuje potravu – hmyz i semena.

Louka místo trávníku?

Pokud louku zakládáme na místě bývalého trávníku, je třeba odstranit drny, nebo je na větší ploše zaorat. Případně můžeme vytvořit v trávníku květinové ostrůvky, které zahradu zpestří a zmenší plochu náročnou na údržbu. Utuženou půdu u novostavby je vhodné před vysetím lučního kvítí nakypřit. Nepřidáváme však kompost ani jiná hnojiva, pouze příliš těžké půdy vylehčíme zapravením písku. Živiny podporují růst trav na úkor květin.

Květiny podle typu půdy

Louka je tou nejméně náročnou ozdobou zahrady, kterou si můžeme přát. Je však třeba ji založit s ohledem na typ půdy, kterou na zahradě máme, aby kvetla a prospívala. Na chudých, propustných písčitých a štěrkovitých půdách se daří společenstvu suchých, chudých luk (např. chrastavci lučnímu, chrpě čekánek, hvozdíku kartouzku, silence nadmuté, šalvěji a dobromysli luční, třezalce tečkované, kostřavám a třeslicím). Na výživnější a vlhčí půdě prospívá zase jiná skladbě květin a travin (např. kopretiny, zvonky, knotovky, heřmánek a rmen, svízele, řebříček, chrpa luční, bedrník, vlčí mák, psárka, ovsík, srha). Směs osiva (k dostání jsou směsi přímo určené pro založení květinové louky) proto vybíráme podle typu půdy.

Jarní výsev

Louku můžeme zasít v dubnu nebo květnu. Na metr čtvereční rozhodíme přibližně 2g osiva, které k půdě přitlačíme (například prkénky, na větší ploše si je můžeme připevnit na nohy a semena k půdě přitlačit chůzí) ale nezasypáváme je. Alternativou je na připravenou půdu položit trávu či mírně zaschlé seno z louky, jejíž skladba se nám líbí a hodí. Je třeba ho pokládat ve vzdušné, tenké vrstvě do 2 cm, poprvé koncem června, poté v půli a na konci července, aby se do půdy dostala postupně dozrávající semínka různých druhů. Později bude louka prospívat i bez naší péče, ale vzcházející rostlinky se vyplatí jemně zavlažovat, pokud pravidelně neprší. Když se v porostu v prvním roce příliš roztahují šťovíky a další mohutné rostliny, vyrýpneme je. A počítáme s tím, že krása louky se naplno rozvine až v dalších letech.