Kdo by nechtěl sklízet velká, správně vyzrálá a chutná jablka! Během tohoto období jsou už stromy jabloní dávno po odkvětu a jejich větve se poměrně rychle rozrůstají. Od zimního řezu již uběhla poměrně dlouhá doba, a proto je nutné opět stromu trošku ulevit.

Letní řez

Nejlepším řešením je tedy správně provedený letní řez. Díky tomu dojde k prosvětlení koruny, což se ve výsledku odrazí na kvalitě uzrálého ovoce. Tento řez také podporuje diferenciaci květních pupenů a pozitivně tak ovlivňuje úrodu v příští sezóně. V letním období jabloně vyhánějí silnější pruty, které jsou nazývány vlky neboli letorosty. Právě ony strom zbytečně zahušťují. A kterým chybám se vyhnout?

Na ukázku letního řezu se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Hlavně nic neuspěchat

U letního řezu je velice důležité správné načasování. Záleží na tom, ve které růstové fázi nových letorostů stromů ho provedete. Ačkoliv se vám už možná koncem června zdálo, že nové letorosty jen bují, má je smysl zastřihávat až v období od poloviny července do konce srpna.

Pomůže to stromu udržet správnou rovnováhu mezi samotným růstem a plodností. Řez je vhodný především pro starší a vzrostlé stromy. Pokud pěstujete stromky mladší, měl by se tento řez provést zhruba 5 let po výsadbě.

Řez jen ve správné míře

Během provádění letního řezu se držte pravidla, že méně může být někdy více. Nevrhejte se tudíž do této aktivity bezmyšlenkovitě a myslete na to, že každé zmenšení listové plochy snižuje fotosyntézu a vede k jistému oslabení stromu. Výjimku tvoří části, které jsou zastíněné a nevyrábějí takové množství asimilátů, kolik jich strom potřebuje k dýchání.

Odstraňujte výhony bezchybně

Když se pustíte do letního řezu, vždy odstraňujte jen nepotřebné letorosty na konci středního výhonu a hlavních větví. Stejně tak se zaměřte na všechny zbytečně dlouhé větve, které rostou směrem dovnitř koruny a nezdravě ji zahušťují. V každém případě zkraťte i veškeré postranní letorosty, které mají víc než 40 cm a rostou směrem šikmo a vzhůru.

Dbejte na správné provedení řezu

Letní řez by se měl vést na takzvaný větevní kroužek. Zcela jistě se vyhněte odstranění větve v oblasti mezi jednotlivými listy. Řez veďte také ve správném, a to mírném úhlu, protože díky tomu se řezná rána rychle zahojí. Bezpečně ji totiž zaplaví kalus, který slouží jako ochrana před škůdci a nebezpečnými chorobami.

Užívejte správné nástroje

Pokud budete odstraňovat slabší výhonky, je praktičtější využívat vždy vydezinfikované ostré zahradnické nůžky. Na vzrostlé silnější vlky pak využijte raději nůžky pákové. Jestliže se budete muset pustit i do řezu silnějších větví je nejlepší využít ruční pilku.

Související články

Zdroje: www.nasdum.eu, www.abecedazahrady.dama.cz, www.gardenersworld.com