V televizi jsem viděla, jak lze snadno kompostovat listí pomocí bakterií. Přivítala jsem to s velkou radostí, neboť s listím bojuji každý podzim. Navíc dobrého kompostu nikdy není dost. Bohužel, moje snaha sehnat a dozvědět se něco o oněch zázračných bakteriích doposud vyzněla naprázdno. Můžete mi poradit? Milena Čtvrtlíková, Přerov

Ing. Jan Kopřiva, autor televizního příspěvku, ve svém článku Úklid zahrady píše:

„Listí z ovocných stromů je velmi vhodný materiál k založení kompostu. Vznikne z něj vysoce kvalitní humus – listovka. Aby byl celý proces ještě efektivnější, můžete použít některý z biologických urychlovačů kompostu. Na trhu je například k dostání ekologický přípravek Oxygenator, který nezatěžuje životní prostředí a není škodlivý pro člověka ani přírodu. Pochází z jižní Afriky a skládá se z 12 kmenů bakterií, které se vzájemně doplňují. Aplikace je velice jednoduchá. Přípravek dodávaný v suché práškové formě se rozpustí ve vlažné vodě a nechá asi půl hodiny zaktivovat. Poté se jím čerstvě navrstvená hromada listí a dalších organických zbytků důkladně prolije.

Listí se na rozdíl od klasického fermentovaného kompostu nesmí pěchovat. Přípravek totiž obsahuje aerobní bakterie, které ke svému vývoji potřebují vzduch. Během rozkladného procesu se vyplatí kompostované listí prolít studenou vodou. Hmota se ochladí, takže nedojde k nárůstu teploty a k nastartování procesu fermentace, který by užitečné bakterie zničil. Rozklad se tak ještě více urychlí. Již po několika týdnech je výsledkem velice kvalitní kompost s vysokým obsahem dusíku, protože bakterie obsažené v přípravku jej dokáží účinně vázat.

Oproti tomu v případě klasického způsobu kompostování dosahuje teplota organického materiálu cca 40 °C, což znamená, že proces fermentace pokračuje dál bez jakéhokoliv omezení. Výsledkem je pak intenzivní zápach spojený s velkými ztrátami dusíku.“

Další názor

Jiný názor má však další odborník Ing. Jaroslav Rod, CSc., který je také autorem našeho Atlasu chorob a škůdců zahradních a pokojových rostlin: „Spolu s Ing. Kalinou, CSc., jinak známým a uznávaným odborníkem na výživu rostlin, jsem názoru, že tento a obdobné přípravky jsou trochu zbytečné, protože vhodně založený a udržovaný kompost, to je takový, který je přirozeně infikován přidávanými komponenty, případně biologicky aktivní zeminou, už nic jiného nepotřebuje.“

Takže názory odborníků jsme vám zprostředkovali, teď je jen na vás, milá čtenářko, jak se rozhodnete. Každopádně listí nepalte, je to pro vaši zahrádku příliš cenná surovina.