„Živé kameny jsou skupina vysoce specializovaných sukulentů, tedy rostlin schopných zadržovat ve svých stoncích vodu po dobu sucha, které v jejich domovině, jižní Africe, trvá několik měsíců. Z toho vyplývají i nároky na pěstování,“ vysvětluje pan Tomáš Procházka z Botanické zahrady PřF UK Praha, Na Slupi.. „Rostliny se totiž v přírodě vyskytují často na stanovištích nestíněných okolní vegetací a vyžadují při pěstování umístění na plném slunci. V bytě by proto měly být umístěny na jih, nikdy ne na sever,“ upozorňuje odborník z botanické zahrady. Neméně důležitý je také dostatek proudícího vzduchu!

Během vegetace (duben až září) sukulenty vyžadují nárazovou, nepravidelnou zálivku (jednou za týden až čtrnáct dní) následující až po důkladném proschnutí substrátu. Substrát, ve kterém by měly být rostliny zasazeny, má být minerální a hodně propustný (větší podíl písku či nějaké minerální drti). Přesazovat sukulenty není potřeba příliš často, ale pokud máme novou rostlinu z hobbycentra, je lepší zem vyměnit. Koupíme–li ji např na výstavě sukulentů, přesazujeme tehdy, když se rostlina v květináči tísní. Hnojení v podstatě není nutné, pokud ano, pak 1–2x během vegetace a ve zlomkové koncentraci.

V období vegetačního klidu, které u nejlépe pěstovatelného rodu Lithops připadá na říjen až březen, nesmí dostat rostlina ani kapku vody a musíme počkat, až dokončí zvláštní růstový cyklus, během něhož se přelévá obsah starých listů do skrytě vznikajících listů nových.