Soubor masožravých rostlin patří k významným sbírkám Botanické zahrady hl. m. Prahy. Láčkovky jsou masožravé rostliny, které zaujmou i laickou veřejnost svými pastmi. Patří mezi rostliny dvoudomé, tedy takové, které k rozmnožení potřebují mít zároveň kvetoucí samčí i samičí rostlinu.

Botanická zahrada má ve sbírce sestavené páry celkem 6 druhů láčkovek. Kolekce nížinných láčkovek v trojské botanické zahradě je jedinečná i ve světovém měřítku. Dvě láčkovky uťaté (Nepenthes truncata) do ní přibyly už v roce 2003. Od té doby sice opakovaně kvetly, ale až vloni se povedlo, aby obě pohlaví vytvořila květenství současně, a bylo tedy možné provést přenos pylu ze samčí na samičí rostlinu pomocí ručního opylování.

Po odkvětu v semenících uzrálo mnoho desítek lehkých vřetenovitých semen a ta zahradníci vyseli. Díky jejich péči semínka vyklíčila a povedlo se tak rozšířit pěstovanou skupinu tohoto vzácného druhu o nové exempláře. Přebytky bude v budoucnu možné poskytnout dalším botanickým zahradám.

Láčkovka uťatá se ve volné přírodě vyskytuje již vzácně a proto je chráněná mezinárodní úmluvou CITES. V přirozeném prostředí roste na filipínském ostrově Mindanao. Protože se jedná o rostliny v dospělosti poměrně vzrůstné, objevuje se v kultuře spíše ojediněle.

„Tento druh je velmi nápadný. Má totiž jedny z největších pastí mezi masožravými rostlinami, mohou být i více než 40 centimetrů dlouhé. Snadno se od jiných druhů rozpozná podle svých rozšířených řapíků, které vypadají jako uťaté. Právě díky nim dostala své vědecké a české jméno,“ říká Vlastik Rybka, náměstek pro odbornou činnost.

„Jsme v Evropě pravděpodobně zcela první botanickou zahradou, které se podařilo láčkovku uťatou generativně rozmnožit. Což je jak pro naše zahradníky, tak i pro kurátory velký úspěch, na který jsme opravdu hrdí. O to víc, že se jedná o tak atraktivní druh, jakým tato obří láčkovka bezesporu je,“ uvedl Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.