U dvousečné louky bude řešení jednodušší než u zatěžovaných okrasných trávníků. Zde postačí (po zjištění aktuální kyselosti-potřeby vápnění) povápnit na podzim louku doporučeným množstvím mletého vápence (případně dolomitickým vápencem).

Na jaře po vyhrabání (vyvláčení) mechu bude vhodné, podle stavu porostu dosít prázdná místa odpovídající travní směsí a přihnojit alespoň dusíkatým hnojivem nebo močůvkou. Růst jetelovin podpoříme přihnojením plným NPK hnojivem nebo fosforečným hnojivem.

Pokud je však druhové spektrum lučního porostu zredukováno na mech a dvouděložné byliny s trochou trav, bylo by vhodnější provést radikální obnovu orbou, vyhnojením a založením nového lučního porostu.

Josef Gall