„Moje meruňky letos velmi rychle (téměř během týdne) odkvetly. Ochranný postřik proti monilióze plodů nebylo v této době možné provést pro deštivé a větrné počasí. Je možné v podobných případech ochránit meruňky dodatečně? Kromě toho některé stromy meruněk z 80 % jakoby uschly a během června se pak na nich opět objevily listy. Čím to bylo způsobeno a jaká se pro meruňky doporučuje výživa?“ ptá se Pavel Dunaj z Brna. Podobné problémy řeší za deštivého počasí mnoho zahrádkářů.

Infekce proniká květem

Meruňky, o kterých se čtenářka radí, byly poškozeny houbovou chorobou moniliovým úžehem květů peckovin, jejímž původcem je houba Monilinia laxa (je to konidiové stadium houby Sclerotinia laxa). Tato choroba napadá především meruňky a višně.

  • Za příznivých podmínek pro infekci může mycelium houby po napadení květů prorůstat přes bliznu a čnělku do semeníku a stopkou dále do dřeva.
  • Květy (a při silnějším napadení i listy) na napadených větvičkách postupně vadnou a usychají. Přitom zůstávají na větvičkách, které vypadají jako spálené – proto též moniliový úžeh nebo spála. Tyto příznaky bývají často mylně považovány za poškození nízkými teplotami.
  • Větévky mohou být také napadeny přímo, především při mechanickém poranění (např. kroupami) a po pozdních mrazech.
  • Na napadených letorostech se velmi často objevuje klejotok, který postupně přechází i na „starší dřevo“ a může být příčinou rozsáhlejšího poškození stromu.

U všech druhů peckovin jsou podstatné rozdíly v napadení jednotlivých odrůd. Shodný původce je příčinou i moniliové hniloby plodů peckovin.

Prevence a léčba

Významnou součástí ochrany jsou všechna preventivní opatření – zejména důsledně odstraňujeme a likvidujeme napadené části rostlin (větévky a mumifikované plody) i na okolních peckovinách (třešně, švestky), kde se na jaře tvoří konidie (infekční spóry), které jsou nejdůležitějším zdrojem infekcí. Konidie jsou šířeny větrem, vodou a hmyzem.

Rozhodující pro napadení houbou je období od začátku květu do konce plného květu. V tuto dobu v rizikových podmínkách také provádíme chemické ošetření. K ošetření můžeme použít registrované přípravky Baycor 25 WP, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Talent, Teldor 500 SC.

Přípravky s účinnou látkou tebuconazole (např. Horizon 250 EW) mají systémový účinek a při nebezpečí infekce s nimi proto můžeme ošetřit stromy na list i těsně před květem a po odkvětu, abychom omezili prorůstání houby do dalších nenapadených částí.