Pro mulčování okrasných trávníků můžeme využívat klasickou sekačku, kdy do výhozového tunelu trávy přidáme mulčovací klín. Pro větší pozemky s přerostlou trávou pak slouží speciální mulčovače, které využívají rotační nebo cepový systém sečení. Rotační mulčovač používá masivní nůž se záhyby, podporující víření hmoty a tedy opakované sekání do porostu. Cepový mulčovač je dražší variantou a pracuje s otočným válcem, na němž jsou umístěny cepy, drtící porost.

Abychom zachovali životní prostor pro drobný hmyz, je vhodné nesekat celou plochu najednou. Další mulčování načasujeme až po několika týdnech, kdy se pokosená hmota rozloží a porost mírně naroste. Nejšetrnější variantou vůči živočichům je ruční kosení, opět po menších částech (tzv. mozaikové sečení).

Mulčovač na louku i do tvrdého terénu

Rotační mulčovač je levný a dostupný nástroj pro všechny, kteří obhospodařují pozemek s příliš vysokou trávou. Tento stroj využijeme nejen na louce v zahradě, ale i na mnoho let nesečeném pozemku. V mnoha obcích platí vyhláška, která nařizuje sečení minimálně 2x ročně. Je to především z důvodu ochrany před invazí nežádoucích plevelů, ale také kvůli alergenům. Vysoké porosty bývají také skvělým útočištěm klíšťat a slimáků.

Pravidelným sečením dochází k přeměně druhového složení rostlin. Nehostinný terén plný plevelů se během 3-5 let promění v krásný luční porost. Nežádoucí rostliny jsou z plochy úplně vytlačeny. Touto přeměnou podporujeme nejen pěkný vzhled našeho pozemku, ale také opylovače, jako jsou včely a vítaní motýli.

Nejmenší mulčovač je jedno nebo dvourychlostní. Změnu rychlosti provádíme při vypnutém motoru pouze přehozením řemínku na druhý pár řemenic. Prostorový rám, vytvořený z lisovaných profilů, široká kola a nízké těžiště dovolují práci jak na rovině, tak menších svazích. Existují i verze, kde je mulčovací nůž s komorou měnitelný za sekací buben pro kosení na seno nebo shrnovací pluh.

Střední nosič adaptérů používá podobně výkonné motory, avšak příslušenství má daleko víc, dokonce k němu připojíme i vozík. U sady s vozíkem si zjistíme, zda je možné k ní získat i technický průkaz. Pak ji můžeme provozovat i na silnicích třetí a čtvrté třídy. Pojezd je zde hydrostatický, takže opatrnost je na místě. Přetěžováním stroje převodovku spolehlivě zničíme.

Největší ručně vedené rotační mulčovače nabízejí záběr přes 60 cm, také hydrostatický pojezd a velice masivní konstrukci včetně profesionálního motoru. Pro pohodlnou práci je v příslušenství i bržděná sedačka a celá řada adaptérů. Aby bylo ruční vedení stroje pohodlné, všechny takové stroje mají automatickou uzávěrku diferenciálu, široká a velká kola.

Malé ohlédnutí za počátky mulčovačů

Počátky strojového mulčování trávy se datují někdy kolem roku 1980. K velkým kolovým traktorům se tehdy začaly vyrábět hydraulicky poháněné cepové mulčovače. Ty fungují v prakticky nezměněné podobě dodnes. Vídáme je při vysekávání zelených pruhů a příkopů podél silnic. Jsou neseny na pohyblivém rameni.

S nárůstem zaneprázdněnosti majitelů soukromých pozemků se požadavky na rychlou a efektivní likvidaci přerostlé trávy přenesly do malé techniky. Po roce 1995 začali konstruktéři některých výrobců řešit, jak mulčování adaptovat na malou zahradní mechanizaci.

První ručně vedené mulčovače s rotačním principem sečení se objevily v březnu 1999. Podstatou těchto strojů tvořila uzavřená žací komora, ve které pracoval nůž pod vysokými otáčkami. Díky úpravám převodů a použití relativně silných motorů bylo možné strojem se záběrem kolem 55 cm, sekat jak přerostlou trávu, tak drobné nálety a využít jej i pro svažité pozemky. Veškerý posekaný materiál se rozemlel na drobné kousky, které se rychle rozkládaly. Brzy se však ukázalo, že použití spalovacích motorů se zdvihovým objemem válce 160 ccm je v této kategorii kompromisem. Ve vysokém porostu trápila tyto pohony příliš vysoká spotřeba. Proto se později přešlo na motory s vyšším objemem 190 ccm.