obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Může herbicid z pole poškodit rostliny pěstované na zahradě?

Na zahradě naší čtenářky se náhle na většině rostlin objevily světlé skvrny. Mohou souviset s polem, které se zahradou sousedí a na němž je pěstována slunečnice? Jaká jsou rizika herbicidů a pravidla jejich používání?

Na naší mladičké švestce (zasazena loni na jaře) se objevila jakási anomálie. Podobné světlé skvrny se objevují na většině rostlin na naší zahradě (stromy, keře i květiny), která je v zahrádkářské kolonii a sousedí s polem. Na poli byla vloni vysazena slunečnice. Co by mohlo být příčinou? ptá se Hana Mádlíková.

Názor rostlinolékaře


Podle zaslaných fotografií a skutečnosti, že se světlé skvrny objevují na většině rostlin vaší zahrady, usuzuji, že byly poškozeny úletem postřikové jíchy herbicidu. Zjistit, kdy a jakým herbicidem k poškození došlo, však často bývá přímo „detektivka“. Pravděpodobný termín aplikace herbicidu mohl být asi 1–2 týdny před vznikem skvrn. Poškození však závisí na mnoha faktorech – na vegetační fázi rostlin, druhu herbicidu, stupni zasažení...
Poškození je možno zmírnit několikanásobným hnojením na list komplexními listovými hnojivy s přídavkem „antistresoru“.

na polích jsou často herbicidy používány na polích jsou často herbicidy používány Zdroj: Archiv ireceptar.cz

S herbicidy nejsou žerty

I z tohoto případu je zřejmé, že herbicidy mohou být velice nebezpečné.

  • Při aplikaci herbicidů je třeba podrobně se seznámit s účinností a riziky daného herbicidu.
  • Je nezbytné dodržovat izolační vzdálenost od citlivých plodin.
  • Důležité je provádět postřik nízkým tlakem herbicidních trysek.
  • Roli hraje i počasí, mělo by být bezvětří.

skrvny na listech způsobené zásahem herbicidu skrvny na listech způsobené zásahem herbicidu Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Na soukromých zahradách je bezpochyby lepší se používání herbicidů zcela vyhnout, plevel lze odstraňovat včas mechanicky, práci velmi uspoří mulčování, pěstování v umlčovacích textiliích apod. I jejich používání v zemědělství může mít velmi neblahé důsledky pro životní prostředí, rostliny i zvířata, proto se například při ekologickém hospodaření nepoužívají.

Akční letáky