Modré paličáky mají nejlepší skladovatelnost

Nemají. Obecně jsou lépe skladovatelné nepaličáky než paličáky. Úplně nejlepší skladovatelnost mají jarní úzkolisté nepaličáky (např. Benátčan, Japo II, Lumír nebo Matin).

Česnek se nesmí sázet po bramborách

To může být částečně pravda při předčasné výsadbě (na Václava do země), ale při správném (pozdnějším) termínu výsadby naopak platí, že brambory patří mezi nejlepší předplodiny. Půda je ve staré síle, dobře se připravuje a česnek pak lze dobře sázet. Problém může nastat, když následuje mírná zima: nesklizené brambory v dalším roce nepříjemně zaplevelí pozemek. Mýtus o nevhodnosti brambor „odborníci“ trvale uvádějí a někteří iniciativně přidávají i rajčata. Ani ta však jako předplodina nevadí.

V těžkých půdách česnek neroste

Na stanovišti působí na rostliny spousta faktorů a tento je pouze jedním z nich, a určitě není limitující. Jsou oblasti (např. Tišnovsko), kde se česneku v těžké půdě daří mimořádně dobře.

"Bezvirózní" česnek není třeba mořit

Moří se proti houbovým chorobám a živočišným škůdcům, ne proti virózám. Proto stejným způsobem moříme klasické i „bezvirózní“ odrůdy.

Sázet lze jen velké obvodové stroužky

Do země patří všechny stroužky bez ohledu na jejich velikost a umístění v cibuli. Snad s výjimkou těch nejmenších, které by i šetrná hospodyně v kuchyni vyhodila.

Ve Španělsku se sází všechen česnek strojem, proto nebývají cibule pěkně pravidelné, ale jako by stonek vyrůstal do boku

Česnek lze množit semeny

Nelze. Česnek kuchyňský je sterilní, semena vůbec netvoří. V květenství paličáků jsou kromě květů i pacibulky, jimiž se česnek může rozmnožovat. Jsou však vegetativním orgánem.

Sadbu je nutné obměňovat nejpozději po čtyřech letech

To může platit u takzvaných bezvirózních odrůd. Pokud budeme mít šťastnou ruku při výběru sadby, můžeme klasické odrůdy pěstovat třeba i desítky let.

Konzumní česnek z dovozu (ze Španělska nebo z Číny) je možné úspěšně pěstovat

Ten z Číny nenaroste vůbec, španělský při mírné zimě může dát uspokojivý výnos, ale chuť českého česneku mít určitě nebude.

Zahraniční odrůdy (z Francie nebo ze Španělska) jsou plnohodnotnou náhradou českých odrůd

Nejsou. Každá kuchyně, ať česká, francouzská či španělská, má vlastní způsob kořenění jídel a k němu se v každé zemi hodí právě jen domácí odrůdy. Kulturní odrůdy vznikají z krajových odrůd, které se v dané oblasti pěstují po staletí a chuťově vyhovují tamnímu obyvatelstvu.

Pokud se česnek namoří, lze jej sázet z jakéhokoliv zdroje

Sázet konzumní česnek je vždy riskantní. Jeho zdravotní stav nikdo nezaručuje. Může se stát, že takový česnek pak pozemek znehodnotí na několik sezon. V současné době není například registrovaný žádný prostředek na moření proti háďátku zhoubnému ani proti bílé sklerociové hnilobě.

Běžný spotřebitel nebo pěstitel nemá šanci španělský česnek poznat

Jednoduché to skutečně není, přesto jsou některé znaky, podle nichž se můžeme orientovat. Cibule jsou hodně objemné, ve velikosti vyrovnané, většinou s fialovou kresbou, někdy i bílé, mají plochý tvar, dutý stonek a volné slupky. Mívají také hodně velkých stroužků (okolo patnácti), které k sobě nejsou pevně přimknuté.


Když pěstujeme více odrůd, sprašují se

Ne. Česnek se množí vegetativně (nepohlavně), takže odrůdy pěstované v sousedství na sebe nepůsobí. Totéž platí i pro tulipány a mečíky.

Jarní odrůdy česneku se nemohou sázet na podzim, mohly by vymrznout

Jarní odrůdy se mohou sázet na podzim i na jaře. Při podzimní výsadbě odpadají problémy se zimním uskladněním, většinou je i lepší výnos. Doba výsadby nemá vliv na skladovatelnost.

Ruský paličák je nesprávné označení, správné je Dukát

Dukát je jedním ze stovek klonů takzvaného ruského paličáku. Takže každý Dukát je zároveň ruský paličák, ale zdaleka ne každý ruský paličák je Dukát.

Mezi konzumním a sadbovým česnekem není rozdíl, pouze v ceně

Česneková sadba je pěstována v režimu zákona o oběhu osiva a sadby č. 219/2003 Sb. Množitelské porosty mají přesný původ a jsou odborně kontrolovány na zdravotní stav. Vlastní sadba pak bývá kontrolována i úředně. Porosty konzumního česneku kontrolovány nejsou, jejich původ nemusí být dohledatelný.

Vlevo byly stroužky nasypány do rýh a zahrnuty, vpravo byly poctivě sázeny
kořenovou částí dolů. Tyto rostliny dříve rašily a byly jasně silnější.

Podzimní výsadbu je třeba zakrýt, aby česnek nevymrzl

České odrůdy nevymrzají. Rok 2012 byl výjimkou, která toto pravidlo potvrzuje. Tehdy se sešlo více vlivů najednou: velmi teplý leden a silné a dlouhotrvající holomrazy.

Po sklizni se může česnek sušit na poli podobně jako cibule

Je to velmi riskantní. Intenzivní sluneční záření může způsobit úžeh a tím nevratně poškodit cibuli. Proto by měl být česnek co nejrychleji dopraven do stínu.

Na poloze stroužku při výsadbě nezáleží

Nejlepší výnos je po ruční výsadbě, při níž stroužky sázíme kořenovou částí dolů. Leží-li stroužek na boku, sníží se výnos až o dvacet procent, při obrácené výsadbě, tedy kořeny nahoru, je výnos poloviční.