Zdroje: www.nkz.cz, www.ekozahradnice.cz, permabara.cz

Záhony si naplánujte dopředu

Zatímco jedni budují zdivo, stloukají fošny a vrství na sebe různý materiál, aby vytvořily vyvýšené úrodné záhony, ke kterým se nemusí tolik ohýbat, jiní kopou a své záhony zapouštějí pod úroveň.

Základem je ale plánování a to ví každý úspěšný zahrádkář. O tom, jak plánovat záhonky na vaší zahradě, vám poví autorka ze Zahrady pro zdraví, jejíž příspěvky jsou vždy velmi informativní a k věci. Stejně jako tento o naplánování záhonů v zahradě:

Zdroj: Youtube

Hlubinné záhony jsou nejlepší do sucha

Co jsou to ale hlubinné záhony? Říká se jim také konkávní nebo vpadlé. Podobají se pěstování v děšťových zahradách a jde o zahradničení na normální půdě, jak jsme zvyklí, jen pod úrovní terénu. V případě nevhodných podmínek, lze takový zapouštěný záhon také vylepšit, stejně jako se vrství materiál ve vyvýšené variantě.

Záhon je nutné vykopat zhruba do hloubky 50 cm. Vypadá potom jako mělký bazének, jehož dno je třeba zkypřit, a ještě po celém obvodu navýšit terén o vykopanou hlínu nebo kamení. Vytvoření valu není podmínkou, nicméně takový záhon je tak ještě lépe chráněný. Vláha se bude v záhonu lépe držet a vám ubude starostí se zavlažováním.

Hlubinné záhony se nehodí do každé zahrady

Je jisté, že tento způsob není vhodný pro všechny, a dokonce neproveditelný v některých případech. Musíte mít totiž možnost kopat do hloubky. Kdo má zahradu na navážce nebo kamenitém či písčitém podloží dobře ví, že po 50 centimetrech jej nečeká žádná hlína, ale patrně narazí už mnohem dříve na problém.

Pokud však můžete kopat i do nekvalitního materiálu, následně je možné také takový záhon vylepšit. Po vykopání můžete do vzniklé pravidelné jámy navrstvit materiál podle vašich představ. Může jít jen o kvalitnější úrodnou zeminu z jiné oblasti, ale také nakoupený kompost smísený s méně úrodnou půdou, jiní naopak využívají jámy stejně jako vyvýšeného záhonu.

Je tedy možné vykopaný záhon vybavit pletivem, které se do celého vzniklého žlabu zapustí a chrání budoucí zeleň proti ohryzu. Pak je na řadě vrstva větších kusů větví a dřeva, které se bude rozpadat pomalu a funguje i jako drenáž. Následující vrstva by měla být z drnů, další bývá z vyzrálého hnoje a posekané trávy. Poslední vrstvou je hlína s kompostem a případně i mulčem. Během vrstevní se doporučuje prolévat záhon vodou a dobře ušlapat.

Tímto způsobem vytvoříte kvalitní záhon, který nebude vyvýšený, ale zapuštěný, což má svá pro i proti. Rozhodně je to jeden ze způsobů, jak zadržet vodu v zahradě a lépe s ní hospodařit.

Související články