Pokud budky vyvěsíte v únoru, přezimující ptáci si na ně zvyknou a budky jistě nezůstanou neobydlené. Také ptáci, kteří se zjara navrátí z dlouhých, namáhavých a nebezpečných cest, ocení při návratu domů přichystané obydlí. Jak a kam je vyvěsit?

Vrabci rádi bydlí v řadovce

Budky pro sýkory a brhlíky by měly být vzdálené nejméně 20 m od sebe. Společenští vrabci a špačci naopak hnízdí rádi pospolu (pro vrabce se vyrábějí i „řadovky“ k připevnění na zeď). Budky zavěsíme do bezpečné výšky, ale tak, abychom bez rizika zvládli každoroční čištění. Vletový otvor je ideální směrovat na východ či jihovýchod.

Vadí stromu hřebíky?

Přitlouci či zavěsit? Stromu zatlučení hřebíků nevadí, pokud jsou ze slitiny, která nerezaví. Uškodit mu může spíše zapomenutý a škrtící drát. Z hlediska bezpečnosti vůči kočkám a kunám je ideální zavěšení budky za drátěné oko na větev. Budka musí viset vodorovně a nesmí narážet do kmene nebo větví ani při silném větru. Pohupování však ptáčatům nevadí. Jako ochrana proti kočkám slouží i jehlanovité stříšky (mívají je dřevocementové budky), na kterých nemohou spočinout. Pozor na to, že oblíbená bidélka mohou také posloužit kočce, zatímco ptáci je vůbec nepotřebují.

Chcete si budku vyrobit sami?

Dřevěnou budku vyrobí šikovný kutil snadno sám. Prkna by měla být nejméně 2 cm silná kvůli izolaci i trvanlivosti, zvenku natřená netoxickou barvou, zevnitř neopracovaná. Ke koupi jsou také budky z dřevocementu, který je velmi trvanlivý, dobře izoluje a nezpůsobuje kondenzaci vody.

  • Sýkorka modřinka, uhelníček a parukářka: Dno o rozměrech nejméně 12x12 cm, výška 25 cm, kulatý vletový otvor o průměru 28 mm.
  • Sýkora koňadra, babka, lužní, vrabec domácí a polní, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsek černohlavý, lejsek bělokrký: Dno o rozměrech nejméně 14x14, výška 20-25 cm, ideálně svislý oválný vletový otvor o rozměrech 3x4,5 cm,(sýkorám postačí otvor 3x3,5 cm).
  • Špaček obecný: Dno o rozměrech nejméně 15 x 15 cm, výška nejméně 30 cm, oválný vletový otvor o rozměrech 4,5 x 5 cm. (V budce se mohou ubytovat i brhlíci, sýkory, rehci a také strakapoudi a žluny)
  • Holub doupňák, poštolka a menší sovy, jako je puštík: Dno o rozměrech nejméně 30 x 30 cm, výška 40 cm, oválný vletový otvor o rozměrech 8 x 12 cm.
  • Konipas bílý i horský, rehek domácí, lejsek šedý: Polobudka s rozměry dna nejméně 12x14 cm, výška 15 cm.
  • Rorýs obecný: Proti přehřátí izolovaná budka 40 cm široká, 20 cm hluboká a 15 cm vysoká. Vletový otvor ve tvaru podélné štěrbiny 7-8 cm dlouhý a 3-4 cm vysoký. Umisťuje se na zdi nebo přímo do fasády, 4 m a výše nad zemí, s otvorem orientovaným na sever.
  • Vlaštovkám a jiřičkám můžeme na příliš hladkých fasádách poskytnout miskovitý základ hnízda z dřevocementu nebo kokosového ořechu.