Nejkomfortnější z „nechemických“ způsobů, které mají za úkol zachránit zeleninu i okrasné květiny před nenasytnými a přemnoženými slimáky, je patrně biologická ochrana. Záhony zalijete vodou s násadou mikroskopických hlísti a dále se již o slimáky starat nemusíte – malí parazité pracují sami.

Miniaturní hlístice zdolají velké slimáky

Biologické přípravky proti škůdcům jsou stále oblíbenější, Využívají přirozených nepřítel, obvykle parazitů daných škůdcích, kteří je bezpečně a bez vedlejších účinků likvidují.

V případě slimáků se jedná o parazita plžů, hlístici Phasmarhabditis hermaphrodita. Je to pouhý jeden milimetr velký hlíst, který žije v půdě. Jeho larvální stadium potřebuje k dokončení vývoje tělo slimáka. Larvy proto slimáky aktivně vyhledávají a do těla mu pronikají dýchacími otvory. Napadený slimák přestane po třech a pěti dnech přijímat potravu. Za týden, nejdéle tři týdny, jej larvy (spolu se symbiotickými bakteriemi, které si přinesou sebou) usmrtí a dokončí svůj vývoj. Pak se však dále rozmnožují a znovu napadají další slimáky – pokračují tak dlouho, dokud jsou nějací v dosahu. Účinkují na vešekeré druhy slimáků (plzáků).

Výhody biologické ochrany

  • Parazitické hlístice neohrožují zdravé prostředí na zahradě ani žádného jiného živého tvora kromě plžů.
  • Nehubí přirozené predátory plžů, což by se nám v budoucnu mohlo vrátit v podobě ještě větší invaze slimáků.
  • Lze jej se zálivkou nebo postřikem snadno aplikovat na záhony, trávníky, celé zahrady, kompost, do skleníku.
  • Ovoce i zelenina z ošetřených ploch má nulovou ochrannou lhůtu – můžete je ihned bez obav konzumovat.

Při jednorázovém užití je účinek pomalejší nežli u preparátů chemických - zato je však dlouhodobější.

Zakupte ve specializovaném obchodě přípravek s živými hlísticemi. Dejte pozor, je nutné jej skladovat ve tmě a chladu, při teplotě kolem 5°C. Proto jej nikdy nekupujte, pokud jej prodejce neměl uskladněn v lednici.

  • Aplikaci je třeba správně načasovat: hlístice účinkuje nejlépe na mladé plže, které zabíjí rychleji a zcela spolehlivě. Právě nyní nastala ideální doba.
  • Hístice nejlépe pracují v rozmezí teplot 5–28 °C, optimální teplota je kolem 15 °C
  • Půdy, na něž hlístice aplikujete, by neměly být příliš těžké a trvale mokré – to by parazitům komplikovalo pohyb v půdě i samotné přežití.
  • Nemaslug po jednorázové aplikace účinkuje přibližně po dobu šesti týdnů.
  • Přípravek je nezbytné aplikovat do měsíce od data výroby balení. Měsíc hlístice přečkají bez úhony, samozřejmě za předpokladu správného skladování.

Hlístice nelze kombinovat s chemickou ochranou, s pivem však ano

Můžete jej aplikovat alespoň na počátku sezóny, kdy znatelně sníží celkové stavy tohoto škůdce, a až jeho působení vyprchá, zbytky přeživších slimáků v průběhu léta chytat například do pivních pastí.

Na plochy, které jsou ošetřeny přípravkem Nemaslug, nesmí přijít insekticidy a nematocidy, přípravky hubící i hlísty, a řada dalších chemických přípravků.