Ponechání vyššího porostu je žádoucí v dobách většího sucha.
Zdroj: Jaromír Malich

Nízký trávník nebo bohatě kvetoucí louka?

Sekání trávy patří nyní mezi velmi časté činnosti. Bohužel, často se seká až příliš. Přitom dobře plánovaným a pečlivě promyšleným sečením můžeme podpořit druhovou pestrost. Nejde ale pouze o hmyz, ale třeba i o luční květiny.

Sečení trávníků do anglického stylu, kdy je zelený koberec v celé ploše zahrady sestřižen na nejnižší možnou výšku, není vždy ideální. Na pohled sice taková zahrada vypadá "uklizeně", ale v parném létě připomíná spíš poušť. Kromě zvýšených ekonomických nároků, které přináší udržování takových ploch při častém sečením motorovými stroji, je nepříjemný i přímý dopad na životní prostředí kolem nás. Nízký a umělými hnojivy živený trávník v sobě nedrží vlhkost, po dešti rychle vysychá a vlivem nedostatku vláhy je téměř prostý mikrobiálního života. Vzhledem k tomu, že tu chybí kvetoucí rostliny, mizí hmyz, který se nemá čím živit a nenajde zde ani přirozené úkryty.

Sečení o částech prospívá druhové pestrosti Sečení o částech prospívá druhové pestrosti Zdroj: Jaromír Malich

Sekání šetrné k přírodě

Šetrné sekání znamená zkracovat trávník po částech, kdy kosíme pouze část plochy (tzv. mozaikové sečení, ideálně kosou). To, že na části plochy zůstane vyšší porost, vůbec nevadí. Pomáhá to přirozené biologické rovnováze. K trávníku nejšetrnější je sečení až po deštích, kdy vzrostlý drn v sobě zadrží velké množství vláhy, takže po zakrácení nadzemních částí znovu poroste a nebude spálen sluncem. Také, pokud předpověď po deštích slibuje déletrvající sucho, pak pěstěný trávník můžeme zmulčovat. Posekáme pouze jednu třetinu jeho výšky, opět pouze v jedné části a pokosenou hmotu ponecháme rozsekanou na ploše. Během několika dní se hmota rozloží, přičemž zapůsobí jako úkryt pro nejrůznější druhy hmyzu. Až částečně naroste, sekáme část druhou. 

Luční kvítí opět v módě

V posledním roce se s nástupem velmi horkého letního období mluví o nepříznivých vlivech člověka na život v přírodě. Krásné luční porosty jsou nejen pastvou pro oči, ale domovem mnoha různých živočichů. Na loukách také platí, že bychom měli sekat po částech a nepoužívat postřiky, které kontaminují spodní vodu. Díky pravidelné péči rozkvétají v posledních letech stále bohatěji mnohé krkonošské louky. V rámci projektu Life Concortica vznikla brožura Petrolučník krkonošský, průvodce hospodáře na cestě ke květnatým loukám, kde mohou najít inspiraci všichni, kteří chtějí hospodařit tak, jak to nejvíce vyhovuje loukám a jejich obyvatelům. Pestrolučník je volně ke stažení na webu life.krnap.cz

Prospěšné mulčování

Pokud nemáme drobná hospodářská zvířata, trávu na louce můžeme dvakrát až třikrát do roka mulčovat. Nejen, že jde o přirozený a prokázaný boj proti plevelům, ale zároveň o přírodní hnojivo. V podpovrchové vrstvě půdy je velmi rušno, protože mikroorganismy včetně žížal mají mnoho práce se zpracováním zbytků. Silně zaplevelené plochy se mulčováním zhruba do tří až pěti let promění v klasický luční porost.

Akční letáky