Obaleč jablečný (Cydia pomonella)

Drobný hnědošedý motýl, jehož larvy napadají plody některých ovocných stromů je jedním z nejznámějších škůdců. Napadá především plody jabloní a hrušní, ale často i ořešáků, meruněk, broskvoní, švestek a kdoulí. Dospělý obaleč jabloňový bývá dlouhý něco kolem 1 cm a má poměrně velká křídla, která bývají zlatě lemovaná.

Na koncích větších předních křídel má typické tmavé hnědé skvrny, menší zadní křídla bývají na okrajích porostlá drobnými štětinkami, které se nazývají brvy. Motýlci létají hlavně za soumraku, takže si jich častokrát člověk ani nevšimne.

Jaké škody obaleč napáchá

Za zničením ovoce nestojí motýlci, ale jejich larvy, které způsobují nejen obávanou a nepříjemnou červivost, ale i následnou hnilobu. Mladé napadené plody nestíhají dozrát a většinou předčasně opadávají. Větší plody, napadené druhou generací housenek v průběhu sezóny sice dozrávají, ale bohužel jsou červivé, tedy nepoživatelné. A navíc? Ve vykousaných otvorech se velice snadno objeví mnohé plísně a hniloby, nejčastěji se jedná o moniliózu, na níž jsou soustředné kruhy bělavých plodnic parazitických hub.

K rozmnožování potřebují teplo

Většinou v období od konce dubna se začnou líhnout dospělí motýlci a nastává doba jejich páření. K tomuto aktu je nutné, aby teplota vzduchu před západem slunce dosahovala minimálně 17 °C. Následně samičky nakladou obrovské množství oplozených vajíček na listy a mladé plody. Zhruba po 14 dnech se z nich vylíhnou bílé larvy s hnědou hlavou, jejichž tělo se později mění do narůžovělého odstínu. Postupně se do ovoce zavrtávají a hloubí si chodbičky, které tak dobře známe z červavých plodů. Jedna samice klade 80 až 120 vajíček a během vegetace se v našich klimatických podmínkách vystřídají i dvě generace.

K zakuklení dochází v půdě nebo v kůře kmenů

Zhruba do měsíce se housenky na vlákénku spouštějí na kůru stromů nebo na zem pod strom, kde dochází k jejich zakuklení. Tato fáze se odborně nazývá diapauza a jde o období zpomalených životních procesů. V této fázi tento škůdce přezimuje a k zakuklení dochází až brzy na jaře. Jak se obaleče zbavit a ochránit úrodu?

Použijte vlnitou lepenku

Jedná se o tradiční a velice jednoduchou, účinnou a finančně nenáročnou metodu. V podstatě si stačí sehnat lepenku, která je z jedné strany hladká a z druhé vlnkovitá. Nařežte z ní asi tak 20 cm široké pruhy, které by měly obsáhnout celý obvod kmene stromu. Přiložte je na kůru vlnkovanou stranou zhruba 25 až 30 cm nad zemí a pevně je přichyťte drátkem nebo provázkem.

Tato metoda je aktuální právě nyní v období července, ale není na škodu na ni vsadit již během června. Housenky totiž v tuto dobu většinou opouštějí plody a přemisťují se do kůry. A právě lepenka je zmátne, protože si úkryt na přezimování najdou v jejích volných rýhách. Naplněné pásy odstraňte nejdříve po sklizni a nejpozději počátkem března. Abyste zlikvidovali obě generace obalečů, odstraňte jarní pásy během července a připevněte opět nové.

Využijte lapače

Skvělým pomocníkem jsou i klasické lapače škůdců, které lze zakoupit ve všech hobymarketech. Fungují na bázi světelných či feromonových pastí. Jednoduše je rozmístěte v koruně stromů, škůdce pak zlikvidují bez vašeho dalšího přičinění.

Podporujte nepřátele obalečů

Mezi velice efektivní metody patří i přilákání nepřátel, které škůdce zlikvidují. Stačí udržovat zahradu bez pesticidů, čímž zajistíte přirozené prostředí pro život pavouků, škvorů, vosiček a ptáků.

Napadené plody otrhávejte

Jakmile uvidíte ve zrajících plodech malé otvory o velikosti špendlíkové hlavičky s hnědým okrajem odstaňte je co nejdříve. Budete tak eliminovat jejich další množení.

Zdroje: www.izahradkar.cz, www.pasti.cz, www.zahrada-centrum.cz