atlas03 copy.jpg
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ochrana ovocných dřevin

Jaro je již znát na každém kroku. Přestože tvorba plodů je ještě daleko, je třeba začít s ochranou, abychom se ze sklizně mohli skutečně těšit. Přitom stačí dodržet několik základních pravidel a "poznat svého nepřítele". Zkrátka je to trocha námahy, která se několikanásobně vrátí. Jak tedy chránit ovocné dřeviny? Čtěte dále!

Receptář 03/2005, str. 24

Pro zahrádkáře brzy začne každoročně se opakující úsilí udržet škůdce i choroby zahradních rostlin v únosné míře, říkáme pod prahem škodlivosti. Znamená to, pokud možno, nedopustit jejich přemnožení, ale také nezlikvidovat na zahradě pozdějšími častými zásahy v době plné vegetace a rozmnožení škůdců a chorob vše, co se hýbe.

Čím začít ?

Jedním ze základních opatření právě ve stadiu prvních náznaků rašení je předjarní postřik měďnatými prostředky Kuprikol 50, nebo Champion 50WP (u broskvoní při nalévání pupenů, obvykle již koncem února až začátkem března, podle vývoje počasí). Postřikem podstatně omezíme výskyt některých houbových a bakteriálních chorob, např. kadeřavosti listů broskvoní, puchrovitosti slivoní, klejotokové odumírání větví peckovin, nektriové rakoviny jabloní atd.

atlas03 copy.jpg Zdroj: archiv " alt="atlas03 copy.jpg" title="atlas03 copy.jpg"/>

Naprosto nezbytný postřik proti přezimujícím stadiím mnoha škůdců je tzv. jarní postřik, jímž likvidujeme zejména vajíčka mšic, mer, svilušek, píďalky zhoubné, housenky některých obalečů, podkopníčků i vajíčka nebo larvy štítenek a puklic. Před lety, mnozí to pamatují, jsme používali k ničení přezimujících škůdců prostředky Arborol a Nitrosan, které velmi zatěžovaly životní prostředí. Bylo nutno jimi doslova umýt celý strom, a to již v lednu nebo začátkem února, často za velmi nepříznivých podmínek. Zahrádkáře, který jimi stříkal, bylo možno poznat podle žlutého zabarvení kůže, jako by měl žloutenku. V současné době jsou k dispozici mnohem účinnější a k přírodě šetrnější chemické prostředky.

Kdy aplikovat ?

Aplikujeme je v době, kdy zasahují probouzející se stadia přezimujících škůdců v nejcitlivější fázi jejich vývoje: Oleoekol (obsahuje účinnou látku chlorpyrifos a rostlinný olej) v 1% koncentraci (tj. 10 ml na 1 litr postřikové jíchy) obalí jemným olejovým filmem škůdce, tím mu zabrání v dýchání a účinná látka dokončí zničení. U jádrovin jej používáme od stadia tzv. „myšího ouška“ do začínajících náznaků růžového poupěte, u peckovin a keřů bobulovin ve stadiu začínajícího rašení pupenů při minimálních teplotách 7–8 °C. Tímto postřikem je možno ničit i brouky květopasa jabloňového, ovšem v den, kdy teplota ve 14.00 hod. dosahuje alespoň 16 °C. Talstar 10 EC (účinná látka bifenthrin) v 0,03–0,04% koncentraci (což jsou 3–4 ml na 10 litrů vody) velmi účinně likviduje vývojová stadia škůdců nejen jako jarní postřik, ale je vysoce účinný i v průběhu vegetace a zasahuje i svilušky.

Biologické přípravky

ATLAS05 copy.jpg ATLAS05 copy.jpg Zdroj: Archiv ireceptar.cz  Z ryze biologických prostředků, které sice působí s poněkud menší účinností, ale zato s maximálním ohledem na životní prostředí, jmenujme Frutapon 7E. Ničí v 1,5–4% koncentraci při teplotě 7 °C vajíčka mšic, mer, svilušek a v 4% koncentraci zasahuje i štítenky zhoubné, čárkovité a puklici švestkovou.

 Pokud aplikujeme jarní postřik ve správné vývojové fázi rašících rostlin, při odpovídající teplotě a v předepsané koncentraci postřikové jíchy, zbavíme zahradu až 90 % přezimujících škůdců a v době plné vegetace budeme moci omezit počet chemických ošetření jen na ta nejnutnější.

Ošetření proti strupovitosti

Jarní postřik proti škůdcům spojujeme také s preventivním (nutným!), ošetřením jádrovin proti strupovitosti (Venturia inaequalis), např. fungicidem Euparen Multi v 0,2% koncentraci nebo Thiram Granuflo v 0,3% koncentraci, Dithane M 45 a Novozir MN 80, oba v 0,3% koncentraci, Polyram WG v 0,2–0,4% koncentraci. Další, rovněž nezbytná, tzv. kurativní ošetření proti této chorobě následují ve fázi růžového poupěte a třetí po odkvětu některým z mnoha chemických prostředků, např. Baycor 25 WP, Clarinet 20 SC, Discus, Dithane M 45, Chorus 75 WP, Rubigan 12 EC, Topas C 50 WP, Zato 50 WG a jiné. Abychom zabránili možné rezistenci, je účinné střídat alespoň dva z uvedených prostředků.

Pro Receptář Bohumír Muchka, foto Jaroslav Rod

Akční letáky