[Komerční prezentace]

Černá skvrnitost růží

Nejvážnější chorobou je černá skvrnitost růže, která způsobuje na horní straně listů černohnědé, paprsčité skvrny. Skvrny postupně splývají a listy opadávají. Proti této chorobě neexistují zcela rezistentní (odolné) odrůdy, ale rozdíly k náchylnosti mezi odrůdami jsou poměrně značné.

  • Důležitým faktorem v boji s touto chorobou je odstraňování jak napadených listů na rostlině, tak i sběr a likvidace opadaných listů. Choroba na nich totiž dokáže přezimovat.
  • Dalším důležitým preventivním opatřením je neprovádět zálivku na list, protože zvlhčení podporuje šíření infekce.

I při dodržení těchto zásad se často neobejdeme bez pomoci chemické ochrany. Postřiky provádíme při zjištění prvního výskytu, ale u náchylných odrůd růží je vhodné ošetřovat rostliny preventivně, ještě před objevením příznaků choroby.

Postřik je vhodné provádět střídavě různými přípravky.

Obecně proti houbovým chorobám provádíme preventivní ošetření od začátku června do konce září. V této době provedeme minimálně 4 postřiky v závislosti na počasí a doporučuje se střídat přípravky, aby nedošlo k rezistenci (odolnosti) proti jednomu přípravku. Vždy je třeba dodržovat doporučení z příbalových letáků jednotlivých přípravků.

  • První postřiky provádíme od začátku června a následně pak v průběhu celé vegetace.
  • Frekvence opakování postřiků závisí na počasí. Choroba se šíří především za teplého a deštivého počasí.

Pro postřik doporučujeme přípravky: Baycor 25 WP, Discus, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC nebo Dithane DG Neotec.


Rzivost růží

V průběhu léta se na vrchní straně listů někdy objevují drobnější žluté skvrny a na spodní straně listů se v místě těchto skvrn tvoří polštářky (kupky), které jsou nejprve žluté a na podzim zčernají. V tomto případě se jedná o chorobu, která se nazývá Rzivost růže (rez růžová).

K ochrannému postřiku se používají přípravky: Baycor 25 WP, Discus nebo Dithane DG Neotec.

Padlí

Padlí se projevuje bílými moučnatými povlaky na horní straně listů. Největší výskyt této choroby se objevuje v měsíci srpnu.

Pro postřik proti padlí jsou vhodné přípravky: Baycor 25 WP, Discus, PadlíStop.

Mšice a pidikřísek růžový

Proti škůdcům provádíme postřik při jejich prvním výskytu a v ochraně pokračujeme po dobu jejich výskytu. Vždy je třeba dodržovat doporučení z příbalových letáků jednotlivých přípravků.

Kromě obligátních mšic se na růžích vyskytují i další škůdci. Jedním z nich je Pidikřísek růžový. Je přibližně 3 mm velký, nazelenalý, má střechovitě složená křídla, na první pohled podobný mšicím. Při vyrušení odskakuje. Obvykle se vyskytuje na spodní straně listů.

Jak proti mšicím, tak i proti pidikřískovi jsou účinné přípravky:
Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG či Calypso 480 SC

Pilatka drobná

Larvy

Pilatky drobné způsobují svým žírem nápadné poškození listů, které se projevuje jejich svinutím do trubiček. Listy poté žloutnou a postupně odumírají. Ve svinutém listu můžeme najít bílé, později zelené až 1 cm dlouhé larvy.

  • Jakmile se začnou první listy svinovat (druhá polovina května) je potřeba provést postřik. Postřik je nutné 3x zopakovat v intervalu 10 dnů.

K ošetření rostlin můžeme použít přípravky Decis Mega nebo Karate se Zeon technologií 5 CS.


Text a foto: Lovela Terezín, s.r.o.
www.lovela.cz
člen skupiny NOHEL GARDEN