Vinnou révu nejčastěji napadají houbové choroby. Patří mezi ně plíseň révová (peronospora), padlí révové (moučenka), plíseň šedá (botrytida). Kromě včasného zásahu vhodnými fungicidy je zásadní i prevence, která začíná u výsadby keřů na vhodné stanoviště, pokračuje vyváženým hnojením a prosvětlování keřů. Obávaná jsou také virová onemocnění, která přenáší savý hmyz.

Plíseň révová, obávaná peronospora

Zásádní ochranou, na kterou nejsou třeba žádné přípravky, je důkladně na podzim shrabat všechno listí a bezpečně jej zlikvidovat, nebo spálit.

Pokud je počátek léta teplý a vlhký, révu často napadá houbové onemocnění zvané peronospora. Projevuje se žlutozelenými, oválnými skvrnami na svrchní straně listů, které později na rubu provází bílá plíseň. Napadené listy usychají a hnědnou, a zrovna tak později napadené hrozny.

 • Preventivně se aplikuje postřik fungicidem ihned po odkvětu a poté za týden.
 • Pokud je počasí mimořádně příznivé pro vývoj choroby, lze révu fungicidem ošetřit i před květem.
 • Pokud teplé na vlhké počasí pokračuje i v červenci a réva byla perensporou napadena, můžete v ošetřování fungicidy pokračovat.

Organické fungicidy mají dobrou, ale kratší účinnost. Měďnaté fungicidy jsou vhodné především v druhé polovině léta. Pokud jimi ošetřujete révu pěstovanou u zní, pozor na to, že mohou obarvit omítku na modro.

 • Prevencí je pěstovat révu na vhodných, slunných místech, kde se pokud možno nevyskytují silné a časté letní rosy, a udržovat keře prosvětlené, vzdušné.
 • Vyšlechtěn ybyly i odrůdy k této nemoci rezistentní, například Krystal.

Padlí révové, neboli moučenka

I toto houbové onemocnění trápí révu nejčastěji při vyšší teplotě a zároveň i vlhkosti vzduchu, a pokud keře nejsou dostatečně vzdušné. Moučenka napadá listy a mladé výhonky, které se pokryjí šedavým plísňovým povlakem a posléze usychají, bobule popraskají.

 • Preventivní postřiky se provádějí již na mladé výhonky, do výšky 20 cm.
 • Postřik lze zopakovat před kvetením a poté při nasazování plodů.
 • Prevencí je vhodné stanoviště pro pěstování révy, udržování dostatečně vzdušných keřů a dostatek draslíku ve výživě.

Sirné fungicidy jsou proti padlí révovému velmi účinné, ale neměly by se aplikovat dva měsíce před sklizní.

Plíseň šedá znehodnocuje hrozny

Přehnojení dusíkem u révy způsobí větší náchylnost k houbovým chorobám i k promrznutí.

Až po odkvětu se začíná projevovat napadení plísní šedou, botrytidou. Největší škodu pak způsobuje na hroznech v době dozrávání, které hnijí a znehodnocují se.

 • V době tvorby hroznů se proti této plísni aplikují fungicidy, například s účinnou látkou iprodione či tolyfluanid (například Rovral, Euparen, Ronilan). Do postřiku je vhodné přidat smáčedlo, například jar.
 • Náchylnější jsou odrůdy, jejichž bobule mají jemnou slupku.

Preventivním opatřením je opět vhodné stanoviště pro pěstování révy, udržování dostatečně vzdušných keřů a také vhodná výživa. Přemíra dusíku vznik choroby podporuje, prevencí je naopak dostatek vápníku, hořčíku a draslíku.

Virová mozaika

Pokud listům žloutne žilnatina objevují se na nich světle zelené až žluté skvrny, napadl révu nejspíš virus mozaiky. Pokud jsou keře silně napadené, listy zcela zežloutnou, réva nekvete a po několika letech odumírá.

 • Proti virovým onemocněním bohužel neexistuje žádná účinná ochrana. Napadené keře je třeba okamžitě zlikvidovat.
 • Prevencí je důsledně prověřovat vysazované sazenice.
 • Chorobu přenáší savý hmyz, ale také zdravý keř může nakazit řízek či roub z révy nemocné.

Mezi další virové choroby, které mohou révu napadnout, patří svinutka. Projevuje se svinováním a předčasným opadem listů, nízkou plodností a celkovým chřadnutím révy. Opatření proti této chorobě jsou stejná, jako je tomu u mozaiky.

Réva v dobrých podmínkách je odolnější

V závislosti na svažitosti a orientaci budoucí vinice lze révu pěstovat do nadmořské výšky 250 až 300 metrů. Jižní svahy jsou nejteplejší, následují jihozápadní a jihovýchodní. Studené severní svahy vhodné nejsou. V polohách vyšších než 300 m. n. m. místo vinice vysazujeme jen jednotlivé keře u chráněných, jižně orientovaných zdí domů. Révě nevyhovují hlinité a jílovité, málo propustné půdy.