Posezení u ohně je příjemné
Zdroj: nd3000 / Shutterstock.com

Oheň na zahradě: Bezpečné posezení u táboráku i pálení odpadu

Jak zacházet s ohněm abyste nikoho neohrozili a postupovali podle zákona? I v září se ještě najde dost příležitostí posedět na zahradě u táboráku nebo strávit příjemný večer u grilu. Kromě toho nastává doba podzimního úklidu na zahradě a mnoho lidí likviduje rostlinný odpad pálením.

Zapálení otevřeného ohně s sebou vždy přináší riziko požáru. I po nevinném táboráku s dětmi, grilování či nutné likvidaci klestí může následovat příjezd hasičů, hrozí poškození majetku a následné správní řízení. Jak správně nakládat s ohněm a udržet ho v požadovaných mezích?

Vhodné umístění ohniště

Pro zakládání ohně v otevřené přírodě je nutné vybrat místo dostatečně bezpečné, kde je riziko rozšíření plamenů minimální. Oheň nesmíte zřídit blíž než 50 metrů od lesa a zároveň dostatečně daleko od obytných budov a dalších staveb. Nikdy nezapalujte oheň pod větvemi nebo na kořenech stromů. Snažte se odhrabat a odstranit vrstvu trávy, hrabanky, kousky větví nebo suché listí, nejvhodnějším podkladem pro ohniště je hlína.

Přenosné ohniště se dá podle potřeby přemístit Přenosné ohniště se dá podle potřeby přemístit Zdroj: Pasko Maksim / Shutterstock.com

Pokud máte k dispozici rýč nebo lopatku, vyhlubte pro ohniště díru, kterou obložíte kameny abyste zabránili nekontrolovanému šíření ohně. Výhodou je i blízkost vody pro hašení, třeba z potoka nebo rybníka. Určitě se předem ujistěte, že se nenacházíte v prostoru přírodní rezervace, chráněného území nebo národního parku, kde je zakládání ohňů zakázané a hrozí za něj vysoká pokuta. Pro táboření a pálení ohňů jsou v těchto místech často určeny jen přesně vyhrazené prostory, kde nezřídka najdete i zbudované ohniště.

Přátelé se pozvání na zimní grilování nezalekli. Přátelé se pozvání na zimní grilování nezalekli. Zdroj: Marie Molková / Foto

Sledujte výstrahy meteorologů

Pozornost věnujte i nejnovějším zprávám a aktuálnímu stavu počasí. Stačí několik horkých dní bez srážek a hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Před touto situací varují meteorologové a vydávají výstrahy pro jednotlivé kraje, aktuální informace najdete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. V tomto případě je nejen nemyslitelné v přírodě rozdělávat oheň, pozor musíte dát i na přenosné vařiče, cigaretové nedopalky, svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně, které by mohly způsobit požár. Před a během pálení ohně stále sledujte počasí, pokud se například objeví silný vítr a hrozí rozfoukání ohně, raději plameny uhaste a vyčkejte na příznivější meteorologické podmínky.

Vyhaslý popel je kvalitní hnojivo

Oheň musíte neustále hlídat a před odchodem od ohniště či grilu se raději několikrát ujistěte, že už je skutečně dokonale uhašen. Stačí jeden doutnající uhlík a plameny se snadno znovu rozdmýchají. Oharky rozhrabejte, prolijte vodou nebo zasypte pískem. Z ohniště se nesmí kouřit, popel i okolní půda by měly být chladné.

Ohraničené ohniště zvýší bezpečnost Ohraničené ohniště zvýší bezpečnost Zdroj: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Vyhaslý dřevěný popel nevyhazujte, je vhodný jako minerální hnojivo a hodí se i ke kompostování. Správně použitý dřevěný popel obohacuje půdu a poskytuje rostlinám cenné živiny, obsahuje totiž hodně minerálů (mimo jiné vápník, draslík, fosfor i hořčík). Kromě toho je vhodný i k úpravě pH půdy, dřevěný popel je silně zásaditý a hodí se k vyrovnání pH u kyselých půd. Naopak ho nepoužívejte přihnojování kyselomilných rostlin, které pro svůj růst vyžadují kyselou půdu (azalky, rododendrony aj.). Nikdy nesypejte na zahradu ani do kompostu popel teplý, natož žhavý.

Pálení listí můžete ohlásit přes internet

Pálení listí je až poslední možnost Pálení listí je až poslední možnost Zdroj: Shutterstock.com / Catalin Petolea

Pro malý táborák nebo domácí grilování povolení nepotřebujete, pálení rostlinného odpadu má však přísná pravidla. Pálení odpadů upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a mohou je upravovat i místní vyhlášky měst a obcí ( některé obce nepovolují spalování rostlinného odpadu a nabízejí jeho likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit bioodpad jen v určitě dny apod.). Každé pálení klestí je navíc třeba ohlásit místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Učinit tak lze pomocí telefonu, e-mailu nebo přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách Evidence pálení. Vyhnete se tak komplikacím, které vzniknou po vyslání hasičského sboru k ohni jako k možnému požáru.

Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Akční letáky