Akademická zahrada v Lednici: inspirace i odpočinek v ráji květin a stromů
19. 10. 2015

Akademická zahrada v Lednici: inspirace i odpočinek v ráji květin a stromů

Na ploše přes pět a půl tisíce metrů čtverečních vyrostla originálně řešená moderní zahrada volně přístupná nejen studentům, ale také veřejnosti.

S nápadem vytvořit na nevyužitém a zanedbaném prostoru mezi studentskými kolejemi a budovami fakulty zahradu přišel prof. Ing. Jiří Damec, CSc. již v 90. letech a díky kolektivu jeho spolupracovníků a finanční podpoře Ministerstva školství ČR a Jihomoravského kraje se to během pěti let podařilo. „Jedním z impulsů ke vzniku zahrady byla jistě snaha vytvořit prostor, v němž by studenti mohli sledovat, jak se v průběhu roku mění vzhled rostlin,“ říká proděkan fakulty Ing. Jiří Martinek, Ph.D. Sám do tohoto prostoru ještě v době studií se spolužáky zasadil „svůj“ absolventský strom, dnes už vzrostlý jírovec.

Jihovýchodní vstup do Akademické zahrady, v pozadí historická budova fakulty

Květinový ráj

i

 

Zahrada je otevřena denně od 6 do 20 hodin.

 

„V zahradě je na 250 druhů rostlin. Za zmínku Akademická zahrada v Lednici určitě stojí kolekce italských popínavých růží firmy Rose Barni, jejichž hlavním úkolem je porůst konstrukci kovového loubí. Již dnes jejich výrazné květy vytvářejí fascinující barevné efekty. Totéž platí o vistáriích (Wistaria sinensis), které z loubí, jímž procházejí návštěvníci, vytvářejí zelený tunel s výraznými hrozny květů.

Hlavní promenáda

Mezi dalšími rostlinami dále vynikají třeba plaménky (Clematis), aktinidie (Actinidia) či bambusy, ale také traviny a mnoho druhů barevných květin.“ Soustavu dvanácti květinových záhonů lemují chodníčky z kamenných kostek a buxusové plůtky tvarované v různých liniích a výškových úrovních. Plochy záhonů jsou osázeny trvalkami, letničkami, dvouletkami, cibulovinami i zeleninou. Knotové záhony vytvářejí vizuální strukturu, která je nejlépe vidět z oken kolejí. Letničkové záhony inspirované anglickým stylem jsou střídány rabatovými trvalkovými záhony, záhony z přímých výsevů letniček či stylizovanými záhony travin, vše je rytmizované tvarovanou zelení a tvoří soustavu intimních zákoutí obíhajících celou zahradu.

Intimní zákoutí s trvalkovými záhony a akátovými lavičkami pro posezení a meditaci

Slavnostní síň i hřiště pod širým nebem

Dominantní část představuje zahloubený travnatý kruhový parter (tzv. bowling green), který tvoří jakési auditorium, v němž fakulta pořádá důležité akce, například imatrikulace. Během roku tady ale studenti hrají i frisbee či badminton. Komunikační okruh zvýrazněný loubím spojuje všechny hlavní provozní tahy. Celá zahrada je sice koncipována moderně, ale zahrnuje řadu historizujících motivů. Například severní část zahrady s bambusovým lesíkem ozvláštňují malé fontánky zobrazující příběh Metamorfóz. Západní část zahrady je členěná zákoutími z tisů, ukrytými pod korunami vzrostlých borovic černých, které tam rostly ještě před vznikem nové zahrady.

Lavičky jsou obklopeny kvetoucími keři

Lavičky jsou obklopeny kvetoucími keři zlatice (Forsythia), kolkvicie (Kolkwitzia), hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna) či dřínu obecného (Cornus maes). O zahradu v rámci odborných praxí pečují i studenti, kteří tak mají možnost uplatnit teoretické vědomosti a uvědomit si všechny vegetační i stavební souvislosti. Především ale v zahradě studují a tráví v ní i volné chvíle.  

Autor Miloš Kučera.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: dvaplussedm = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS