Co přinesl uplynulý zahradnický rok?
31. 12. 2018

Co přinesl uplynulý zahradnický rok?

Rok, který pomalu končí přinesl všem pěstitelům nebývalé starosti. Ani v nadcházejícím čase se nemůžeme na přízeň počasí spoléhat. Ale můžeme se na jeho rozmary co nejlépe připravit.

Extrémní sucho připomnělo, že zadržovat vodu v krajině je životně důležité. Zrovna tak jako se přizpůsobit jejímu možnému nedostatku. Naštěstí už téměř všichni pochopili, že budování vodních nádrží opravdu nestačí. Pomoc vyžaduje vyčerpaná půda, která nedovede vodu zadržet, stejně jako smrkové monokultury na místech, kam nepatří. Koryta potůčků, řek i říček je třeba zbavit betonových okovů, aby se volně a pomalu vinuly krajinou a sytily vlhké louky kolem. Každá betonová plocha, z níž cenná vláha odteče do kanalizace, do rychlé regulované řeky a pryč z naší krajiny, nám může chybět.

Potůček volně meandrující loukou - prevence sucha i povodní

Nápravy v rámci celé krajiny můžeme ovlivnit jen zčásti nebo nepřímo. Ovšem na vlastní zahradě můžeme potřebná opatření učinit snáze. Například zachytávat co nejvíce dešťové vody ze střech, ideálně již v zimě, která je zatím na vláhu štědřejší a dává nám naději, že se zásoby podzemní vody snad alespoň zčásti obnoví.

Inspirací může být i souhrn článků, které se právě tomuto tématu již věnovaly:

Autor Jana Bucharová.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: pětplusosm = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS