Je pálení trávy či plastů trestné?
2. 4. 2010

Je pálení trávy či plastů trestné?

Naši předkové kdysi vypalování stařiny doporučovali. Dnes už by neměla shořet jediná louka ani mez, protože víme, že všechno je docela jinak. Rovněž víme, že pálení odpadků v krbech či otevřených ohništích znamená ničit zdraví sobě i okolí. Přesto k vypalování i pálení odpadu ještě občas dochází…

Naši předci měli v lecčems pravdu, ale v jednom se zcela spletli – a to v tom, že vypalování trávě prospívá. Vypalování naopak nepříznivě ovlivňuje složení travních porostů a zvýhodňuje plevel včetně mechu. Oheň totiž poškozuje především kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu. Proto čím je travní porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Mechy obsahují vždy podstatně více vody než ostatní rostliny, takže jsou jen slabě poškozeny, nikoliv zničeny.

Vypalování přináší pouze škody a rizika

  • Oheň upálí tisíce jedinců užitečného hmyzu, který přezimuje v trávníku – uhoří například čmeláci.
  • Vypalování také ničí přirozené úkryty a hnízdiště pro ptactvo.
  • Opakovaným vypalováním stařiny ochuzujeme půda o humus a dusík.
  • Nebezpečí požárů je při vypalování trávy obrovské.

vypalování trávy

Vypalování trávy i pálení kelímků je nebezpečné a trestné!

i

Polovina škodlivých látek vzniklých spalováním zůstává ve vzduchu v okruhu 10 metrů a pak klesá k půdě.

Zákon praví, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva k tomu určená výrobcem, přičemž paliva nesmějí být znečistěná toxickými látkami. Z toho vyplývá, že spalovat se nesmějí:

  • obaly od mléka
  • sáčky z umělé hmoty
  • pestře potištěný papír
  • chemicky ošetřené zbytky dřeva
  • dřevotřískové desky
  • vlhké zahradní odpady a další materiál, způsobující ve vzduchu při spalování vznik značného množství škodlivých látek.

Spalování těchto materiálů vede k uvolňování zdraví silně škodlivých sloučenin. Poblíž topeniště pak dýcháme například oxid uhelnatý, dioxin, chlorované uhlovodíky a další látky, které navíc masivně podporují i tvorbu přízemního ozonu (letní smog). Ze zákona samozřejmě vyplývá, že není dovoleno ani vypalování trávy.

Novinový papír lze při topení pevnými palivy používat jen k podpálení, ostatní papír bychom měli raději odnést do sběru.

A co s nemocným listím?

Škodlivé je také pálení shrabků (listí, zbytků trávy) a ořezaných větví stromů. Jedinou výjimkou je listí napadené chorobami, jejichž zárodky nelze bezpečně zlikvidovat ani povápněním a zkompostováním. Patří mezi ně antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých. Všechny ostatní listy i zbytky větévek by ale měly být zkompostovány.

Autor Hana Kováříková.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: čtyřiplusšest = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Pálení trávy a plastů

(Dagmar), 15. 8. 2010, 14:18

Článek "Je pálení trávy a plastů trestné?" by byl pro mnohé z nás velmi zajímavý a přínosný. Tak, jak je uveden, pouze zaujme, ale může být i lží. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Autor neuvedl podpůrný argument svého tvrzení. V tomto případě je to odkaz na konkrétní zákon, vyhlášku včetně paragrafu, příp. odstavce atd.

alibismus

(František), 9. 4. 2010, 11:39

A pálíte v něm taky plasty, i když máte za rohem recyklační popelnici zdarma? Doufám, že ne... Jinak o uhlí tu nikdo nemluví, i když samozřejmě není jako zdroj energie ideální...

RE: alibismus

(G_rxQmU6QuxjEKx_VvdjLTc79), 9. 4. 2010, 15:46

Vážený p.Františku já sice kontejnér na plast nemám za rohem asi
jako Vy,ale pěkně daleko(zahrádku mám mimo město)proto veškerý
odpad(plechovky,plasty atd.)vozím domu do kontejnéru.Uschlé výho
ny malin ořezané větve spálím na ohništi nevidím v tom žádný prohře
šek.

RE: alibismus

(František), 9. 4. 2010, 16:28

V tom případě je všechno samosebou v naprostém v pořádku! V článku se ovšem píše o pálení plastů...nikoli výhonů a uhlí...

Dotaz

(VWPsQNuRZ.AjeO41idm~eYSx47bO), 9. 4. 2010, 10:51

Kolik ovzduší zničí jeden start letadla,porovnej k mému lokalnímu topidlu,kdýž spálím 15 metráku uhlí za topnou sezonu-

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS