Krásné, ale jedovaté zahradní rostliny: hrachor, vratič a skočec
21. 11. 2011

Krásné, ale jedovaté zahradní rostliny: hrachor, vratič a skočec

Pro malé děti mohou být některé rostliny pěstované pro okrasu velmi nebezpečné. Především plody a velká semena je často lákají k ochutnání. Pokud víte, které druhy jsou jedovaté, nebezpečí lze snadno předejít.

Semena hrachoru nesvědčí lidem ani koním

Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) je oblíbená popínavá letnička (ale i trvalka), využívána především v předzahrádkách na dekoraci plotů.

  • Jedovatá jsou především semena hrachoru, která obsahují aminokyseliny. Otravu organismu by ovšem způsobila až dlouhodobá konzumace semen. Projevuje se celkovou slabostí, sníženou pohyblivostí končetin, v krajním případě může hrozit i smrt.
  • Ze zvířat jsou na jedovatá semena citliví především koně, ale i u nich se otrava projeví až po dlouhodobé konzumaci.

U planě rostoucích druhů hrachoru je toxicita minimální.

hrachor vonný (Lathyrus odoratus)

Vůně vratiče neškodí, požití rostliny ano

Vratič obecný (Tanacetum vulgare), žlutě kvetoucí rostlina běžná v přírodě i na zahradách, je využívána především do suchých vazeb, protože během sušení květy neztrácejí tvar ani barvu. Celá bylina má silně kořennou vůni – obsahuje silice, třísloviny a kyseliny.

  • Silice obsažené v celé rostlině po požití vyvolávají zvracení, průjem, otrava se projevuje zúžením zorniček, zduřením rtů a při větším množství i bezvědomím.
  • Vratič také způsobuje překrvení malé pánve a proto může u těhotných žen vyvolat potrat.
  • První pomocí proti otravě je vyvolání zvracení a podání živočišného uhlí.

Vratič se objevuje i v lidových pověrách: měl třeba pomáhat k šťastnému návratu z cest domů, k vyléčení nevěry a návratu milované osoby zase stačí nosit u sebe větvičku vratiče. Z lidových pověr také pochází český název rostliny.

vratič obecný (Tanacetum vulgare)

Semena skočce jsou smrtelně jedovatá!

Semena skočce jsou smrtelně jedovatá.Skočec obecný (Ricinus communis) je v našich podmínkách je pěstován jako jednoletá okrasná rostlina. Dorůstá ovšem výšky až 3 m. Má zajímavé, dlanitě dělené načervenalé listy. Atraktivní jsou i laty květů, v dolní části rostliny samčí, v horní části samičí, které se později mění na pukavé ostnité tobolky s velkými skvrnitými semeny.

i

Za smrtelnou dávku u dospělého člověka se považuje požití 15–20 semen, pro dítě je nebezpečné už 5–6 semen!

V semenech je kolem 50 procent oleje hojně využívaného v technických odvětvích, proto je tato rostlina pěstována jako významná olejnina. Olej lze používat i k zevním kosmetickým účelům. Zároveň však semena obsahují prudce jedovaté alkaloidy ricin a ricinin a při vnitřním užití jsou smrtelně jedovatá.

Pro užití v lékařství a farmacii se ricinový olej čistí a zbavuje jedovatých látek varem a využívá se pak jako projímadlo.

skočec obecný (Ricinus communis)

Otrava se projeví pálením v ústech, zvracením, průjmem, závratěmi, křečemi a poškozením jater i ledvin. Symptomy se ovšem  mohou projevit až po 2–3 dnech! Pokud ovšem jedovatý skočec vysadíte pod okny, zaručeně odpudí hmyz.

Autor Ludmila Dušková.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmmínusdva = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

koupim semena

(pepa), 8. 1. 2012, 00:09

potřebuji 50 semen skočce , čerstvích !

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS