Pestrý koberec pod stromy: půdopokryvné rostliny, trvalky, cibuloviny
15. 4. 2018

Pestrý koberec pod stromy: půdopokryvné rostliny, trvalky, cibuloviny

Ve stínu stromů se trávě příliš nedaří. Zato stínomilné trvalky zde vytvoří nenáročné a oku lahodící porosty – i skupinka pouhých několika stromů může díky nim vyvolávat dojem kouzelného lesíka.

Bojovat s mechem v trávníku na zastíněných a vlhkých místech je nekonečné a možná i zbytečné. Místo trávy zde můžeme vysadit přirozeně působící, odolný a nenáročný podrost. Ve stínu se bude dařit například krásně kvetoucímu zběhovci plazivému a violce vonné, bujně rostoucímu barvínku menšímu, poléhavé mátě, kakostům, mechovci, bedrničce, tlustonitníku, o kterých se více dočtete v článku Půdopokryvné rostliny do stínu: mechovec, bedrnička, barvínek, tlustonitník….

Trvalkový záhon pod stromy: bohyšky, kapradiny, kakosty, pomněnky

Podrost krásný po celý rok

Vyšší zapojené porosty vytvoří dlužichy a bohyšky, které jsou k dostání v nesčetných kultivarech s fantasticky pestrými listy. Doplňovat je mohou další stínomilné kvetoucí trvalky, kapradiny i jarní cibuloviny – talovíny, snědky, narcisky, sněženky, bledulky, krokusy, modřence a další. Vyrostou a vykvetou dříve, nežli se trvalky rozvinou, nad nižšími půdopokryvkami se půvabně vznášejí a poté se ztratí. O rozkvetlou jarní podívanou se postarají také sasanky hajní (i pestrobarevné, šlechtěné zahradní sasanky), jaterník podléška a další druhy, orseje jarní či fialky vonné. V jarní fázi mohou vyrašit i listy medvědího česneku, jehož cibulky pořídíte v zahradnictví - dnes, kdy česnek doplácí na svou popularitu a je v přírodě  otrháván ve velkém, je pěstování na zahradě nejlepším způsobem, jak si ho s dobrým svědomím užít.

I naše plané jarní lesní květiny jsou okouzlující: jaterník podléška a sasanka hajní

Přirozené zpevnění svahů

Půdopokryvné rostliny mohou pokrýt a zároveň zpevnit i prudké svahy. Zatímco růže milují slunce, poléhavý skalník rozkladitý se hodí i do stínu. Zastíněné svahy i rovinu pokryje rovněž břečťan popínavý - pokud nemá možnost šplhat do výšky, rozprostře se jako hustý koberec. Je výhodný pro velké plochy, ale velmi bujně se rozrůstá a může pronikat i tam, kde o něj nestojíme. Na omezeném prostoru je třeba šlahouny stříháním usměrňovat.

Trvalkové záhony, které pohltí listí

Místa pod stromy, která jsou osazena půdopokryvnými trvalkami, není potřeba hrabat, zbavovat listí – to rostliny naopak pohnojí a v zimě ochrání jako přikrývka. V dalším létě po něm nebude ani památky,  obohatilo však půdu o humus, který všem rostlinám, a těm stínomilným lesním obzvlášť, velmi svědčí. 

Autor Jana Bucharová.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: pětplusjedna = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »
PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS