Okrasné javory opravdu dodají zahradě kouzlo a atmosféru. Ale i když nejsou nijak extrémně náročné, aby prospívaly, jisté specifické podmínky potřebují. Daří se jim spíše v polostínu, nebo alespoň na místě, kde je netrápí polední sluneční žár. Na něj jsou citlivé především mladé sazenice – ty se vyplatí ochránit třeba zástěnou, pokud větší stín k dispozici není. A také je ideální místo s vyšší vzdušnou vlhkostí, například v blízkosti zahradního jezírka.

Podzim, ideální čas pro výsadbu

Místo pro výsadbu vybírejte dobře. Javorům, především mladým, nesvědčí příliš slunce a sucho. Naprosto nevhodné je například místo u jižní zdi.

Nejvhodnější doba pro výsadbu sazenic, které zakoupíte ve školkách i v zahradnictvích, je od října do poloviny listopadu.

  • Prostokořenné sazenice se sázejí až po opadu listů.
  • Stromky zapěstované v kontejnerech můžete vysazovat prakticky celoročně, ale podzim (nebo časné jaro) je opět nejvýhodnější z hlediska ujmutí.

Javory lze množit semeny i vegetativně

Pěstitelé množí javory:

  • výsevem semen na podzim nebo na jaře
  • roubováním na semenáče daného druhu převážně v srpnu
  • řízkováním ve skleníku v březnu nebo v červenci s použitím stimulátoru.
  • semenáče se v červenci a srpnu očkují

Jako podnož pro mnohé drobnolisté javory je osvědčený javor babyka (Acer campestre).

Hřížení zvládne každý

U řady druhů lze použít i hřížení. Tato stará zahradnická technika je chytrá a jednoduchá.

  • Provádí se tak, že se střední část živého výhonu zahrabe do země, případně zde připevní ještě drátem či dřívkem, aby vytvořil vlastní kořeny.
  • Poté je možné ji oddělit od matečné rostliny.

Je vhodný řez?

Nejlepší je vybrat si javor ideální velikosti a tvaru pro svou zahradu – pak žádné další úpravy nutné nebudou.

Mírné tvarování a usměrňování růstu a velikosti rostlin možné je, ale musí se provádět v době vegetace. Radikální řez bývá většinou neuspokojivý a vzhled a životnost rostlin pak trpí. Předjarní řez způsobuje přílišný výron mízy a řezné rány jsou vstupní branou pro infikování dřevokaznými houbami.

Choroby okrasných javorů

Japonské javory často trpí houbovými chorobami:

  • Verticillium může způsobit i úplné odumření stromu. Projeví se nejdříve jako usychání větviček, pak celých větví. Včasné odstranění takto napadené větve může strom zachránit.
  • Někdy se objeví na javorech padlí a houby způsobující hnědé zasychání okrajů listů. K tomu dochází převážně u rostlin oslabených špatným řezem nebo rostlin pěstovaných v extrémních podmínkách kolem silnic nebo v městské dlažbě.

Javory je možné akutně i preventivně ošetřit biologickými nebo v krajním případě i chemickými přípravky proti houbovým chorobám, ale hlavně je nutné se o ně správně starat, vysadit je na vhodné místo a nechybovat při řezu.