Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.nasdum.eu, www.dumabyt.cz

Co říkají paragrafy

Sousedská práva jsou upravena v ust. § 127 občanského zákoníku. Předtím než se pustíte do vyjednávání se sousedem, ať už kvůli přerostlým větvím, nebo opadanému ovoci, nastudujte si první odstavec citovaného paragrafu: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na svůj pozemek.“

Z ust. § 127 odst. 1 vyplývají dva závěry. Každý soused může do jisté míry obtěžovat jiného výkonem svých práv, avšak ne nad míru přiměřenou poměrům a ne způsobem, kterým by vážně omezoval výkon práv druhého souseda. Větve ze sousedova stromu přesahující do vaší zahrady odstranit můžete, ale za dodržení zákonem stanovených podmínek.

Začněte příjemným rozhovorem a žádostí

Přestože zákon výše uvedenou povinnost nestanoví, není nad lidskou slušnost a zachování dobrých vztahů. Proto je nejlepší nejdříve souseda slušně oslovit. Pro začátek jen ústně a v případě, že nereaguje, pak i písemně. Sousedovi v klidu vysvětlete, že větve z jeho stromu zasahují na váš pozemek a vy ho můžete využívat jen velice omezeně. Připravte ho na situaci, že když neodstraní přesahující větve on, uděláte to vy, protože na to máte dle zákona právo.

Odstraňte větve svépomocí

Když vás obtěžují větve ze sousedova stromu nad míru přiměřenou poměrům, můžete je v části přesahující do vaší zahrady sami odstranit. Je však nutné udělat to šetrně a ve vhodnou roční dobu.

Šetrné odstranění větví znamená, že je nebudete lámat, opalovat či polévat jedem apod. Použijte nůžky na stříhání větví, případně pilu a snažte se nevstupovat na sousedovu zahradu.

Větve byste měli odstranit ve vhodnou roční dobu, tedy ideálně v době vegetačního klidu. Jestliže chcete předejít případným komplikacím, poraďte se o vhodné době a způsobu odstranění přesahujících větví předem s odborníkem. Jestliže nedodržíte výše uvedené podmínky, budete sousedovi odpovídat za případnou škodu.

Větve ani ovoce není váš majetek

Často se řeší otázka, komu vlastně uřezané větve patří. Další spory vyvolává situace, kdy soused češe ovoce z větví, které přesahují na jeho pozemek. Je to tak, že strom je součástí pozemku, na kterém roste. Když se urodí na stromě ovoce, právně připadne vlastníkovi stromu, přestože větve zasahovaly do cizí zahrady. A to i tehdy, pokud samovolně opadaly na cizí pozemek.

V případě, že větve nepřesahují do vaší zahrady, nemáte právo je zkracovat. A jestli vám sousedův strom stíní nebo vás omezuje či obtěžuje jiným způsobem, a to nad míru přiměřenou poměrům, musíte se obrátit na soud s tzv. "sousedskou žalobou".

Vždy je však nejlepším řešením vzájemná dohoda sousedů, obě strany si ušetří čas a není nad příjemné sousedské vztahy.