Zdroje: moravskoslezsky.rej.cz, magazin.aktualne.cz

Pálení čarodějnic sahá do středověku a ještě dál

Znáte původ oblíbeného svátku? Přidáte se letos k oslavám? Filipojakubská noc připadá na večer ze 30. dubna na 1. května, v sousedních zemích je to však noc Valpuržina. Je to díky tomu, že v českých zemích připadal na první květen svátek apoštolů Filipa a Jakuba Mladšího, zatímco u německy mluvících sousedů byl první květen svátkem patronky a původně šlechtičny anglosaského původu, která se stala abatyší a ve svém okolí páchala jen dobro, uzdravovala a starala se o ty, jež trpěli hladem. Svatá Walburga nebo také Vaubourga či Falbourga je uctívaná ve Střední Evropě, ale i Belgii, Francii či Španělsku.

Pálení čarodějnic má však patrně původ už v dobách Keltů, kdy se svátek nazýval Beltain. Podobné oslavy provázené pálením ohňů znali i starověcí Římané pod názvem Parilia. V novodobé historii z dob komunismu mohou někteří také zavzpomínat na takzvané „vatry míru“ i následný útlum a vytěsnění tradice. Ta však zažila obrodu po revoluci a rychle se vrátila do kalendáře oblíbených akcí.

Jak velká může být hranice? I takhle velký oheň můžete vidět plápolat na „čarodky“, jak hovorově svátek mnozí nazývají:

Zdroj: Youtube

Návrat k pálení čarodějnic

Akce, která oslovuje všechny generace, opět získala na oblíbenosti a dnes již můžete běžně navštívit velké oslavy pořádané různými spolky ve městech i na vsi. V případě organizovaných oslav se můžete také setkat se zpoplatněným vstupný.

Rozhodně si však můžete udělat i posezení kolem ohně jen s přáteli či rodinou, kde přes ohně nemusíte skákat či pálit košťata nebo umě vyrobenou čarodějnici, tak jak se to dělá při velkých setkáních u ohňů, které jsou dokonce patrné na snímcích NASA ze satelitu vzdáleného 850 km.

Palte ohně i čarodějnice, ale bezpečně

I když pálení čarodějnic nebývá provázeno mnohými výjezdy hasičských sborů a letos patrně nehrozí vznícení suchého okolí ohňů, i tak jde o riziko, které není dobré podcenit. Na stránkách hasičského záchranného sboru ČR se můžete detailně informovat o tom, jak byste při pořádání velkých akcí tohoto typu měli postupovat.

Mezi náležitosti uložené zákonem patří také ohlašovací povinnost, kterou může organizátor akce provést i přes internetový formulář nebo aplikaci. Ohlášení je sice uložené jen právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, neméně jsou ale za oheň zodpovědní i například rodiče, kteří se rozhodli rozdělat oheň s dětmi.

Za porušení zákona o bezpečnosti související se založením ohňů hrozí pokuta dvacet až pětadvacet tisíc korun. V případě neohlášení akce právnickou či podnikající fyzickou osobou může jít až o půl milionu korun!

Související články