Momentální období s sebou přináší nejen hromady opadaného listí, ale i popadaných větví silným větrem a větvičky po sestříhání stromků a keřů. A protože se většina z nás snaží připravit zahradu na zimu, chce se tohoto druhu odpadu zbavit. Kdysi bylo pálení listí běžnou praktikou, ale v současné době se jedná o problematickou záležitost. Jestliže se někdo z vás ještě stále věnuje tomuto „koníčku“, zbystřete, protože vám hrozí i možná pokuta.

Pálení listí je porušení zákona

Každé konkrétní město i obec má vždy svá obecně závazná nařízení, která stanoví, zda a za jakých podmínek lze spalovat biologický odpad. Najdete je na internetových stránkách nebo přímo na úřední tabuli obecního nebo městského úřadu. Obecně však tato pravidla vycházejí ze zákona o odpadech a ten jasně říká, že biologicky rozložitelný odpad nesmí být spalován. Ze zákona vyplývá, že takový druh odpadu nelze spalovat na veřejných, ale ani na soukromých prostranstvích. Tudíž byste neobstáli ani s obhajobou, že na svém pozemku si můžete dělat, co chcete.

Co se nesmí pálit?

Podle "Zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů" se nesmí biologicky rozložitelný odpad (listí, větve, suchá tráva, rostliny) zneškodňovat jinak, než je to dané v tomto zákoně. Tedy buď v kompostovaném zásobníku nebo prostřednictvím sběru do sběrné nádoby. V případě, že je to nutné, má obec či město za povinnost, doplnit sběr biologicky rozložitelného odpadu o mobilní sběrné nádoby. Náklady na kompostéry a sběrné nádoby nese obec, která je však může zahrnout do poplatků za komunální odpady.

Důvody proč nepálit

Pálení biologicky rozložitelného odpadu je zakázáno hned z několika důvodů. Během spalování dochází ke vzniku a uvolnění oxidu uhelnatého, oxidu dusnatého a dalších nebezpečných toxinů. Jedná se o syntetické látky, které neblaze působí na ekosystém a zároveň poškozují zdraví člověka. Konkrétně nejen nervový a imunitní systém, ale mají dokonce i rakovinotvorné účinky. Dalším důvodem, proč je pálení listí zakázáno je možnost vzniku požáru, s čímž souvisí možné poškození cizího majetku a přírody. Zákon prostě zakazuje zakládat oheň všude tam, kde by mohlo dojít k jeho volnému šíření.

Nepalte ani doma v krbu

Zahradní komunální odpad se nesmí spalovat nejen venku, ale ani uvnitř vašeho krbu. Týká se to samozřejmě i spálení použitého oleje a tuku při vaření. Jejich likvidace je možná jedině na stanovených místech, a to v plastových lahvích s uzávěrem.

Sankce a pokuty

Nezákonná likvidace odpadu a spalování vás může vyjít pěkně draho. A není divu, jde o životní prostředí. Spalování zeleného odpadu zakazuje množství zákonů, nad kterými vykonávají kontrolu různé instituce, jako je ministerstvo, ale i hasičský sbor. Porušením zákona může být udělená pokuta ve výši 6000 Kč a právnické osobě až 500 000 Kč. Kdybyste pálili plasty, je pokuta ještě mnohem vyšší. Když osoby způsobí požár, hrozí jim kromě finanční sankce i trestní stíhání.

Obtěžuje vás kouř a pálení od souseda?

Není nad dobré sousedské vztahy, i když někdy je to pěkná řehole. Vždy platí pravidlo, že když je nějaká neshoda či problém, je nejlepším řešením domluva. Někdy to však přesto nefunguje a život jedné či druhé straně může znepříjemňovat i pálení odpadu, kouř a zápach od sousedů.

Co dělat v takovém případě?

Když se opravdu nedá situace vyřešit mezi 4 očima, podle "Zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník" by se měl vlastník zdržet všeho, co by nad míru obtěžovalo sousedy. Kromě jiného je řeč i o popelu, kouři, plynech, páře, zápachu, pevných i tekutých odpadech.

Kam se spadaným listím?

Každý biologicky rozložitelný odpad je součástí komunálních odpadů a nakládání s ním je v kompetenci dané obce. Nabízí občanům možnost sběrné nádoby pro daný typ odpadu. Další možností je kompostér nebo sběrný dvůr. Zbytky ze zahrady vám nakonec po rozložení udělají velkou službu.

Zdroje: www.idnes.cz, www.zakonyprolidi.cz, www.prima-receptar.cz