Nebezpečí virové infekce

Virózy na plodinách patří mezi nejnebezpečnější choroby, protože bývají pro rostliny fatální. Pěstitel by měl znát, jak se virová onemocnění šíří, jaké jsou rizikové faktory, které jejich výskyt podmiňují, a jaké jsou jejich projevy, aby s nimi mohl účinně bojovat.

Vegetativní šíření virové infekce probíhá přes rostlinné odnože, cibule, řízky, rouby, hlízy, očka a podobně. Viry se také při poranění rostliny šíří jejich mízou nebo vzájemným otěrem. K přenosu nákaz na plodiny dochází při práci infikovanými nástroji (noži, nůžkami, pilkami), ale i dotykem rukou, na kterých uvízly zbytky virově nakažlivého materiálu.

Nebezpečné mohou být i plevele s virovou náloží např. ptačinec, lebeda, různé druhy trav apod. Z nich se viry šíří na okolní rostliny.

Jaká zvolit opatření? Infikované rostliny je třeba co nejdříve zlikvidovat. Nepoužívejte z nich žádný rostlinný materiál na množení. Udržujte půdu čistou bez plevele a náletových rostlin. Nástroje po práci desinfikujte.

Přenašečem virových patogenů je také savý hmyz – mšice, molice, třásněnky, červci. Na šíření virů se podílí i parazitické houby, členovci nebo háďátka.

Jaká zvolit opatření? Likvidace savého hmyzu, živočichů a hub způsobujících šíření virových infekcí je základní preventivní opatření. Používejte k monitorování savého hmyzu lepové destičky s biologickými postřiky a nekompromisně zlikvidujte jeho ložiska.

Projevy rostlinných viróz

Projevy virových chorob se liší podle fáze jejich průběhu a vlastní kondice napadených rostlin. Obecně lze pozorovat symptomy jakými jsou deformace, barevné změny, mozaikovitý vzhled, bronzovitost, kadeřavost a svinování listů. Dále zakrslý vzhled a neduživý růst, rýhy, puchýře, zploštění, dolíky, čárkovitost nebo mozaikovitý vzhled na plodech.

Prevence chorob u paprik

Papriky, které patří do čeledi lilkovitých, bývají napadány různými virovými chorobami, kterým je třeba se vyhnout od samého počátku pěstování. Správnou péčí můžeme tyto nemoci eliminovat. Paprika pro svůj růst potřebuje bohatě vyhnojenou půdu, dostatek vláhy, teplo a světlo. Pokud splníte tyto základní potřeby, rostliny budou mít předpoklady čelit chorobám a škůdcům.

Nedílnou součástí starosti o papriky je kontrola zdravotního stavu. V případě jakéhokoliv patogenního napadení je třeba rychle zakročit, aby se nákaza nešířila na okolní rostliny. Mohlo by se totiž stát, že kromě paprik budou napadeny například rajčata či okurky, které rostou společně ve skleníku nebo na záhoně. Existují totiž choroby, které mají stejný virový původ a napadají různé druhy zeleniny.

Správnými pěstebními postupy zamezíme vzniku chorob paprik:

Zdroj: Youtube

Mozaika paprik

Virus mozaiky okurky (Cucumber mozaic virus) způsobuje na paprikách tzv. růžicovitost. Nakažené rostliny jsou zakrslého vzrůstu s mnoha postranními výhony. Papriky mají rozetový vzhled. Na listech se tvoří světlé skvrny ve tvaru mozaiky, jsou svraskalé a zprohýbané. Plody jsou malé, pokroucené s viditelnými výrůstky, skvrnité s proláklinami. Rostlina a její plody jsou znehodnoceny. Velké nebezpečí je, že se virová infekce snadno přenáší savým hmyzem, dotykem z jedné na druhou rostlinu nebo přítomností plevelnatých rostlin.

Jak reagovat na virové napadení

V případě napadení papriky virovou chorobou mozaiky je třeba postupovat razantně. Nakažené rostliny je nutné zlikvidovat. Při likvidaci dávejte pozor, abyste virus nepřenesli na další okolní rostliny. Zdesinfikujte půdu například dolomitickým vápencem jak na povrchu, tak hloubkovým zarytím. V další sezoně na stejné místo papriky, okurky ani rajčata nevysazujte. Zdezinfikujte nářadí, kterým jste obdělávali půdu kolem infekčních rostlin a pravidelně kontrolujte zdravotní stav okolních plodin.

Doporučení: Rostlinný materiál jako řízky, hlízy, rouby či oddenky použijte k množení pouze z ověřených a zdravých rostlin. Předejdete tak zavlečení chorob do své zahrady.

Související články

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.youtube.com