Sečení trávy patří k základním činnostem v září.
Zdroj: Jaromír Malich

Péče o trávník v září: sečení, provzdušnění i dosévání

V září pokračujeme s dalšími činnostmi na zahradě. Trávník již tolik neroste jako na začátku sezóny, proto se pustíme do jeho důkladné péče. Můžeme provzdušňovat i dosévat holá místa, Jak vše provést, abychom trávníku neublížili?

Zářijové sečení

V teplých dnech, kdy jsou zelené plochy pravidelně zavlažovány vydatnějšími dešti, sekáme každý týden. Již úplně omezíme sečení s mulčováním pokosené hmoty, protože zvýšená vlhkost a ranní rosy by napomohly hnilobě v trávníku, která stojí za tvorbou nepěkných hnědých skvrn na ploše.

Sekanou trávu shromažďujeme do sběracího vaku sekačky a odvážíme do kompostu, kde zelenou hmotu řádně promícháme s hlínou a dalším zahradním materiálem, který je rozsekán, jako například nejrůznější natě od rostlin, rozdrcené mulčovačem. Trávu řada z nás velmi ráda používá k zarytí do záhonů, kde tlením půdu nejen zahřívá, ale rozkladem zároveň obohacuje o důležité živiny.

Po sečení pokaždé očistíme stroj od rostlinných zbytků. Použijeme navlhčený hadr, kterým odstraníme hrubé nečistoty a prach. Dočištění pak realizujeme druhým, čistým hadrem. Pokud zbytky trávy v sekačce necháme bez povšimnutí, zkracujeme sekacímu šasi životnost.

I trávník potřebuje vyčistit

Aby se trávníku dobře dýchalo, musíme jej také v pravidelných intervalech provzdušňovat, čímž nejen zlepšujeme jeho dýchání, ale zároveň dojde k nakypření půdy mezi stébly. To napomáhá udržení vláhy v ní, a tak trávník lépe prospívá. Je to důležité v teplých dnech, kdy nedochází k jeho vypalování.

Výsledek provzdušnění nás mnohdy překvapí. Výsledek provzdušnění nás mnohdy překvapí. Zdroj: Jaromír Malich

V trávníku se během celého roku usazují zbytky nevysbíraného porostu v drobných částečkách a zaschlá stébla. To vše vytvoří časem neprodyšný krunýř, který se nazývá travní plsť. Ta brání v přívodu vzduchu a živin do plochy a stojí za postupnou ztrátou původní hustoty koberce.

Speciální stroj v podobě provzdušňovače dokáže předejít takovým problémům. V rámci zářijové péče o trávník používáme na pročištění plochy válec s pružnými hrabicemi. Ten perfektně vyčeše veškeré zbytky a odstraní i mech. V případě silného znečištění trávníku provádíme jeho provzdušnění dvakrát za sebou.

Zakládání nových trávníků a opravy lysin

Září nabízí ideální podmínky pro zakládání nových trávníků. Ozeleněné plochy zakládáme na důkladně zkultivovaných půdách, s nutným přídavkem startovací dávky živin. Pro zahrádkáře, jež mají k dispozici kompost, se nabízí možnost jeho prosítování a použití jako hlavní vrstvy, do které se bude zasívat.

Pro setí stačí vrstva o výšce zhruba dva až tři centimetry. Živná půda je velmi důležitá, protože humus obsahuje spoustu živin, a ještě zadržuje značné množství vláhy. Při koupi kvalitní travní směsi se jejího klíčení dočkáme během dvou až tří týdnů.

Na dosévání pouze zkultivujeme lysinu, přidáme trochu prosítovaného kompostu a využijeme směs, která je určena pro opravu trávníků. Obsahuje substrát, travní osivo a startovací dávku hnojiva.

Akční letáky