obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Péče o vinici na sklonku léta: hnojení, vylamování zálistků, zkracování letorostů

V srpnu již má réva založeno na sladkou úrodu. Zrání kvalitních hroznů napomůžeme dobře provedeným vylamováním zálistků, zkracováním letorostů čili osečkováním a přihnojením keřů.

Říká se, že půda je matkou vína, révový keř otcem vína a ročník je jeho osudem. Ročníkem je míněn je především vývoj počasí. O jeho kvalitě se rozhoduje v srpnu a zejména pak v září. Ideální září je suché, s teplými dny a relativně studenějšími nocemi (ale bez mrazíků!), kdy se vyvíjí nejvíce aromatických látek. Střídání studených nocí a teplých dnů je v srpnu a září typické zejména pro Znojemsko a vyhovuje zejména odrůdám Sauvignon, Müller Thurgau a Pálava.

Hnojení

Pokud budeme v srpnu révu přihnojovat, tak zejména mladou výsadbu.

  • Hnojivo rozhodíme v bezprostředním okolí sazenic, lehce rozpustná kombinovaná hnojiva zapravíme do povrchové vrstvy půdy – živiny pak pronikají pomalu ke kořenům.
  • Hnojivo nikdy nerozhazujeme na listy sazenic, ani příliš blízko ke kořenovému kmeni sazenice. Mírně zvýšená koncentrace živin by mohla poškodit pletiva u jedno a dvouletých výsadeb.
  • V případě suchého počasí je při hnojení vhodnější použít zálivku slabým živným roztokem 0,1–0,2%. Živný roztok aplikujeme nejlépe vpichy průbojem do hloubky 15 cm a do nich naléváme živný roztok.
  • Na zahradě je vhodný i slabý výluh ze slepičinců nebo silně zředěná močůvka.

vylamování letorostů vylamování letorostů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vylamování letorostů

Vylamování zálistků, tedy mladých letorostů vyrůstajících v průběhu vegetace z úžlabí listů, provádíme zejména kolem hroznů asi do poloviny plodných letorostů.

  • Zálistky (fazochy) ve spodní části v oblasti hroznů brání provzdušnění a přístupu sluníčka k hroznům, tedy jejich vyzrávání.
  • Naopak zálistky narostlé v horní části letorostů asimilují a vytvářejí cukr v hroznech.

Kvůli přístupu vzduchu i sluníčka k hroznům se někdy odstraňují i některé starší listy v okolí hroznů, které již tolik neasimilují. Avšak pozor, úplné odlistění se nedoporučuje, mohlo by dojít k úpalu na bobulích, které jsou pak nevzhledné, vytvářejí se na nich nahnědlá „líčka“ a hrozny následně mají méně sladkosti.

Tvarování keřů

Další srpnovou prací na vinici je tzv. „osečkování“, tedy zakracování bujných letorostů, které vyrůstají mimo požadovaný tvar révy. U klasického vedení na drátěnce je to asi 15–20 cm nad posledním dvojdrátím.

tvarování keřů tvarování keřů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zakracují se i vyrůstající zálistky, takže osečkování lze i mechanizovat. Podpoříme tak příliv cukru do hroznů a omezíme růst letorostů do délky.

Pozor na špačky!

Koncem srpna už také chráníme hrozny před ptactvem ochrannými sítěmi. V menším vinohradu lze hrozny obalit celofánovými sáčky, čímž zároveň urychlíme zrání hroznů.
Jestliže chceme mít větší bobule, můžeme v srpnu – při velké násadě hroznů nebo u odrůd s dlouhou třapinou – odříznout koncovou část třapiny i s méně vyzrálými bobulemi.

Akční letáky