obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pěstování jabloní: půda, volba podnože, pěstitelské tvary

Jabloň je u nás nejrozšířenější ovocný druh. Vždyť její zdravé plody rozmanitých barev i chutí mají všestranné využití. I na malou zahradu se vejde malý stromek...

Konzumace jablek v čerstvém stavu začíná letními odrůdami, ale jablka jsou v obchodech nabízena celoročně. My ale poradíme těm zahrádkářům, kteří si chtějí vypěstovat kvalitní letní a podzimní jablka na vlastních zahrádkách.

jabloňový sad jabloňový sad Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Do vyšších oblastí patří otužilé odrůdy

Jabloně patří mezi velmi přizpůsobivý ovocný druh, proto také existuje tak široký sortiment pěstovaných odrůd a podnoží. Jabloně je možné pěstovat v menší míře i v okrajových oblastech nad 600 m nadmořské výšky, kde se průměrná roční teplota pohybuje jen kolem 6 °C. Pro tyto podmínky je ovšem třeba pečlivě vybrat vhodné odrůdy a podnože.

Pěstovat více odrůd se vyplatí

U nás pěstované odrůdy jabloní jsou cizosprašné, to znamená, že každá odrůda musí být opylena pylem jiné odrůdy. Předpokladem správného opylení je dobře klíčivý pyl, přibližně stejné období květu obou odrůd a dobré počasí v době květu, aby mohly létat včely. Na malé zahradě, kde pěstujeme více odrůd, nebývají většinou s opylením problémy. Různorodé odrůdy navíc poskytují více chuťových zážitků i možností využití jablek.

Pěstovat více odrůd se vyplatí Pěstovat více odrůd se vyplatí Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Klima a půda

Jabloně nesnášejí mrazové kotliny. Pro úspěšné pěstování je také nutné vybírat půdy bohaté na živiny, přiměřeně provzdušněné, dostatečně zásobené půdní vláhou, hlinité, jílovitohlinité, středně těžké i těžší. Jen zamokřené půdy nejsou pro jabloně vhodné. Nejlépe se jim daří v půdách s neutrální, případně nepatrně kyselou reakcí. Podle druhu půdy musíme zvolit i vhodný typ podnože.

Volba podnože

Při výběru podnoží zhruba platí, že čím větší tvar má ovocný strom a čím je odrůda plodnější, tím méně vzrůstnou podnož volíme a naopak, čím je stanoviště horší, tím vzrůstnější by podnož měla být. Vzhledem k tomu, že na zahrádkách máme většinou málo místa, jsme nuceni vybírat odrůdy na slabě nebo velmi slabě rostoucích podnožích. Měli bychom ovšem mít na mysli, že čím je poloha chladnější a půda horší, zvolíme vždy o stupeň vzrůstnější podnože. Například místo silně rostoucích zvolíme velmi silně rostoucí.

Není nad vlastní jablka Není nad vlastní jablka Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Volba rezistentních odrůd

Správný výběr odrůdy je důležitý, vždyť strom budeme mít na zahrádce dlouhou dobu. Dnes si můžeme vybrat takové odrůdy, které mají vysokou odolnost nebo dokonce rezistenci vůči nejznámějším chorobám jabloní, tedy padlí jabloňovému a strupovitosti. Výběr takové odrůdy nám zaručí, že je můžeme pěstovat více méně bez chemického ošetřování proti houbovým chorobám. Pokud se nám přece jen objeví na stromcích u některých odrůd padlí jabloňové, je nutné napadené letorosty co nejdříve odstranit, abychom zamezili dalšímu šíření infekce.

Pěstitelské tvary vhodné pro letní a podzimní odrůdy

Štíhlé vřeteno (ŠV)

Zapěstovaný tvar má korunu kulovitého půdorysu ve výšce 0,5–0,6 m. Větve vyrůstají po obvodu kmene v přirozené spirále. Správný tvar docilujeme řezem horních plodných větví a současně odstraňujeme výhony zahušťující korunu, odplozené a poškozené větve. Během celé vegetace upravujeme korunu letním řezem, také vyvazujeme letorosty, aby rostly ve správném úhlu. Předpokládaná výška vřetene je kolem 2 m, šířka u báze koruny pak 1,5 m. Důležitou podmínkou pro správné tvarování je dostatečně pevná opora.

Štíhlé vřeteno (ŠV) Štíhlé vřeteno (ŠV) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zákrsek (Z)

Koruna je ve výšce 0,5–0,6 m. Principem je zapěstování čtyř kosterních větví a terminálu. Důležitou součástí při tomto způsobu pěstování je předjarní a letní řez, kdy odstraňujeme výhony zahušťující korunu, odplozené a poškozené větve, letním řezem pak odstraňujeme jednoleté výhony zahušťující korunu.

Zákrsek (Z) Zákrsek (Z) Zdroj: Archiv ireceptar.cz
Čtvrtkmen (ČK)

Zapěstovaná koruna je ve výšce 0,7–0,9 m. Základní tvar má čtyři kosterní větve s terminálem a při dalším pěstování postupujeme obdobně jako u zákrsku. Od pěstování těchto tvarů se ovšem v současnosti ustupuje, protože udržet tento tvar je velmi pracné.

Samozřejmě je možné použít i jiné pěstitelské tvary, například pásovou výsadbu, stěnu, palmetu apod. Větší zahrady si mohou dovolit i polokmeny nebo vysokokmeny, které dávají i blahodárný stín.

Akční letáky