Nepřízní počasí trpí okurky nakládačky i polní salátovky, které pěstujeme na venkovních záhonech. Déletrvající chladno a deště, které se mohou objevit i v létě, způsobují napadení rostlin plísní okurkovou. Proto je účelné využít vertiko systém pěstování, to znamená jednoduchý růst okurek na kolmo upevněné síti.

Čerstvý vzduch je prevencí proti plísni

Rostliny neleží na zemi, ale prorůstají oky sítě vzhůru. Svými úponky se zachytí opory a šplhají vzhůru za sluncem, jako všechny liány. Okurky pak můžeme snadno sbírat, jsou čisté i po dešti. Tímto způsobem šetříme místo, prodlužujeme sklizeň, ale především posilujeme zdravotní stav rostlin: listy i po vydatnějších deštích nezůstávají dlouho vlhké, voda po nich steče a proudící vzduch je rychle osuší.

Rostliny je zpočátku třeba navést

  • Od začátku navádějte do jednotlivých ok sítě hlavní vrchol okurky a od 50 cm výšky rostlin i postranní výhony.
  • Co nejrychleji zaplňte síť a vyveďte rostliny až k hornímu drátu, odkud je nechte volně růst zpět dolů.
  • Růstový vrchol můžete nahoře zaštípnout (podpoříte tím větvení a násadu), postranní výhony nechte růst volně dolů.

Pokud si přejete prvotřídní plody, zaštipujte výhony

Odstraňujte všechny postranní výhony a malé plůdky vyrůstající z paždí listů až do výšky 50 cm. I když se tímto opatřením oddálí první sklizeň, je to prospěšné pro zdárný vývoj v následném období. Rostliny musí nejprve pořádně zakořenit a nesmějí se oslabovat tvorbou plodů a postranních výhonů.