Zahrada s pestrou skladnou rostlin je po celý rok krásným útočištěm pro všechny
Zdroj: Nancy J. Ondra / Shutterstock.com

Pestrá zahrada je zdravá, krásná a přináší radost všem

Pokud na zahradě vytvoříte pestrou mozaiku různých prostředí a úkrytů, stane se rájem pro živočichy, kteří vám ji pomohou udržet v přírodní rovnováze, zdravou a krásnou. A také ji svou přítomností oživí.

Hosté z volné přírody se na naší zahradě usídlí, když jim přichystáme přátelské prostředí. Do našeho soukromého zeleného ráje vnesou barvy, pohyb, zpěv. Navíc nám pomáhají s udržením přírodní rovnováhy na zahradě, a to tím nejzdravějším a nejlevnějším způsobem.  

 Pro ptáky nejen budky a keře, ale i květiny

Mezi nejznámější vítané hosty patří ptáci - bez jejichž zpěvu si lze přívětivou zahradu sotva představit. Na podzim je ideální čas pro výsadbu dřevin, které jim poskytnou ochranu i obživu, dále pro vyvěšování hnízdních budek a krmítek, budování napajedel. Dřeviny jsou základem zahrady a pro ptáky úkrytem. Důležitá je však i pestrost kvetoucích rostlin, které lákají a podporují hmyz, který je pro ptáky potravou. Trvalkové záhony místo trávníku potěší nejen naše smysly, ale i všechny živočichy. Nižší trávník ovšem také některé ptáky láká, například konipásci si na něm s oblibou vykračují a hledají něco k snědku. Samozřejmě nesmí být ošetřen pesticidy. Většina ptáků i mnoho dalších živočichů však nachází zdroj potravy a úkryt spíše ve vyšší trávě. V zahradě plné života je proto ideální ponechat i květinovou louku, sečenou po částech.

Život však můžeme zpříjemnit také veverkám, užitečným ježkům, užovkám, ještěrkám, slunéčkům, motýlům, čmelákům…  Zahrada se pro rozmanité živé tvory stane rájem, pokud jim poskytne dostatek stromů a keřů, kousek nesečené kvetoucí louky, suchou květinovou zídku, kupku kamení, klestí a listí v rohu, snadno přístupný kompost, starý pařez, jezírko.

Pařez může být atraktivní součástí trvalkových výsadeb Pařez může být atraktivní součástí trvalkových výsadeb Zdroj: Peter Turner Photography / Shutterstock.com

Neobyčejný pařez

Pro ohromné množství živých tvorů má nesmírný význam obyčejný starý pařez nebo torzo suchého stromu, které můžeme zkrášlit třeba popínavou růží nebo plaménkem. Snadno se v něm tesají dutiny, proto se v uvnitř rádi zabydlí datli a strakapoudi. Jejich příbytky posléze využijí sýkorky, brhlíci, plši a veverky. Staré trouchnivějící dřevo chutná mnohým larvám vzácných a krásných brouků, například pestrobarevných tesaříků s dlouhými tykadly, jež jsou mnozí na pokraji vyhubení, nebo rovněž vzácných krasců. Jejich larvy se ničím jiným než dřevem živit nedokáží. K trávení tak tuhého sousta jim pomáhají symbiotické bakterie, které si předávají z generace na generaci. Dospělí tesaříci se živí pylem, troškou mízy, a nebo v dospělosti vůbec potravu nepřijímají – jejich život je kratší, než období larev. Bez trouchnivých buků a dubů by také zcela vymizel náš největší brouk, roháč obecný.

Ve dřevě také žijí i naši přímí pomocníci, například larvy některých druhů kovaříků, které se živí dravě a zkonzumují množství nejrůznějších larev. Ve starém dřevě se ukrývají i rovněž velmi užiteční, draví brouci drabčíci a pestrokrovečníci a také škvoři. Aby se stal domovem rozmanitých druhů hmyzu, je na kmeni je nutné ponechat i kůru.

Ve škvírách pod kořeny se také dobře bydlí ještěrkám a užovkám, které nám pomáhají lovem hrabošů, z trouchnivého dřeva vyrábějí sršni svoje papírové báně. Ačkoli se jich lidé často bojí, jsou ohrožené sršně mnohem mírumilovnější než vosy i včely a jejich jed je slabší. Na zahradě pochytají spoustu vos a much.

Pokud na zahradě starý strom ani pařez nemáme, podobnou službu prokáže kupka silnějších větví, které ponecháme i s kůrou na stejném místě několik let.

Živá voda

Jezírko přitahuje všechny včetně nás, voda je zkrátka život. Biodiverzitu zahrady zvýší okamžitě. Žábám, vážkám, znakoplavkám, bruslařkám i potápníkům poslouží jako domov, všem ostatním jako napajedlo a koupadlo. Proto by mělo mít zahradní jezírko pozvolný břeh, umožňující bezpečný přístup pro ježky, ptáky i veverky. Vodu čistí vodní rostliny, které dale zvyšují pestrost i krásu zahrady. Jezírko může být pouze malé a okrasné, nebo prostornější, poskytující koupel i nám. Narozdíl od bazénu poskytne osvěžení nějen pro tělo, bude krásné i užitečné. 

Akční letáky