Mulčování je způsob pokrytí půdy vrstvou organického materiálu nejčastěji v okolí zahradních okrasných keřů, rododendronů, ovocných stromů, rybízů, angreštů, zeleniny, jahod, květinových stanovišť, vřesů i vřesovců. K mulčování se používá různý rostlinný materiál: smrková nebo borová kůra, třísky, štěpka, sláma, listí, tráva a piliny nebo hobliny.

Proč mulčovat?

Mulčování má řadu užitečných výhod a vyhledávaných předností:

  • Mulčováním pomáháme v půdě udržovat vlhkost, neboť vrstva mulče zabraňuje rychlému odpařování vody.
  • Podstatnou vlastností, a zahradníky nejvíce vyhledávaným přínosem, mulčování je, že zabraňuje růstu plevelů. Nejen tím, že vytváří plevelům fyzickou bariéru, ale omezuje jim ke klíčení i růstu nezbytný přístup světla.
  • Vrstva mulčovacího materiálu zabraňuje erozi půdy, působí jako tepelná izolace, neboť v chladnějším období udržuje v půdě relativně teplé prostředí, v obdobích sucha a tepla naopak pomáhá udržovat prostředí chladnější.
  • Vzhledem k tomu, že vrstva mulče se v čase přirozeně rozkládá, do půdy se uvolňují cenné organické látky a živiny.
  • Nezanedbatelnou předností mulčování je estetická hodnota mulče. Vytváří jednotný vzhled v okolí keřů a odděluje rostliny od okolního prostředí.

Čím mulčovat?

Nejběžnějším materiálem, který se k mulčování používá, bývá tráva. Tímto, v zahradě snadno dostupným materiálem, lze postupně pokrývat okolí okrasných keřů i ovocných stromů, angreštů, rybízů a zeleniny. Mulčování posečenou trávou se dá ovšem s úspěchem využít i k zasypávání brambor. Na jaře vrstva travního mulče ochrání první bramborové listy před ranními mrazíky, v průběhu sezóny dodává rozkládající se travní mulč bramborám organické látky a nezbytné živiny.

Zahrádkáři k mulčování používají s úspěchem i borovou nebo smrkovou kůru. Tento typ mulče lze snadno pořídit v kterémkoliv zahradnictví. Nevýhodou je, že takový mulč není příliš laciný.

Jaké jsou výhody i nevýhody mulčování dřevěnými pilinami? Uvidíte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Mulčování pilinami

Piliny vznikají jako odpad při zpracování dřeva a dřevěných výrobků. Obsahují proto cenné chemické prvky jako jsou dusík, uhlík a fosfor. Dřevěné piliny nebo štěpka se liší podle druhu stromů, z jejichž zpracování vznikly, což je ovšem pro proces mulčování nepodstatné. Jakýkoliv druh pilin se v zahradách k mulčování hodí.

Máte-li možnost získat kromě pilin také dřevěné hobliny, i ty se k mulčování dobře hodí. Jako jiné druhy mulče i piliny zabraňují erozi půdy, udržují v půdě vlhkost, brání v rozmnožování i růstu plevelů a pomáhají esteticky sjednotit okolí rostlin.

Nevýhody mulčování pilinami

Názory na mulčování pilinami se mezi zahradníky různí, na několika možných rizicích se ovšem shodují.

Pokud založíte příliš tlustou vrstvu pilinového mulče, můžete rostlinu, kterou bude obklopovat, případně i zadusit. Ovšem piliny, a to je snad to největší nebezpečí, jsou výsledkem procesu zpracování dřeva a mohou s sebou do zahrady zavléci možné choroby, houby a škůdce, kteří dřevo před jeho zpracováním mohli napadnout.

I přesto platí. Mulčování je efektivní a užitečný proces, který má řadu pozitivních přínosů pro naše zahrady. Výhod mulčování je daleko víc, než rizik s mulčováním spojených. Není třeba se tedy tomuto způsobu ošetření zahrad nijak bránit.

Související články

Zdroje informací: www.che.supermg.com, www.youtube.com