Ploštice jsou podceňované pomocnice pěstitele
Zdroj: Maksim Lobanov / Shutterstock.com

Ploštice chrání úrodu proti mandelince, mšicím i roztočům

Zdá se to jednoduché - nežádoucí škůdce rostlin likvidujeme, kdežto pro nás užitečné živočichy chráníme. Umíme je ale rozlišovat? Například ploštice bývají často nedoceněnými pomocníky.

Dravé ploštice jsou různě velké; mají nápadně zploštělý tvar těla, které je svrchu kryté ploše skládanými polokrovkami. Vysávají pletiva rostlin a tím jim škodí, ale současně vysávají ostatní škůdce - mšice, svilušky, třásněnky či roztoče.

dravá ploštice Perillus bioculatus dravá ploštice Perillus bioculatus Zdroj: alybaba / Shutterstock.com

Ploštice proti mšicím i mandelinkám

Nejen přemnožené mšice dovedou ploštice zlikvidovat. Pokud musíme každý rok zápasit s mandelinkou bramborovou, máme v nich velkého pomocníka. Ploštice totiž patří mezi významné přirozené nepřátele mandelinky a umí zlikvidovat neuvěřitelné množství larev tohoto legendárního škůdce brambor. Je dokonce prokázáno, že udrží populaci mandelinek na přijatelné míře tak, že není nutné je likvidovat chemickým postřikem! Za úplně nejúčinnějšího biologického nepřítele larev mandelinky je považována dravá ploštice Perillus bioculatus.

Larva a dospělec ploštice Orius laevigatus Larva a dospělec ploštice Orius laevigatus Zdroj: Protasov AN / Shutterstock.com

Ploštice loví i roztoče

Ploštice jsou rovněž biologickými bojovníky proti významnému škůdci révy vinné, hálčivci révovému. Tento drobný, okem prakticky neviditelný roztoč způsobuje, že na jaře raší letorosty révy pomaleji, listy jsou drobné a zkadeřené a dokonce může usychat i květenství. Na snižování populační hustoty hálčivce révového se podílí dravé ploštice rodu Orius.

Akční letáky