Plánování a příprava půdy

Nejprve si nakreslete plánek místa s umístěním jednotlivých druhů. Vyšší typy rostlin by měly stát na krajích, nižší kultivary sázejte po více kusech. Slunečné místo, živiny a pravidelná péče patří k základům celoročně krásné zahrady, plné kvetoucích druhů. Stinná poloha nabízí méně květů. Přípravu místa a sázení proveďte nejpozději do poloviny listopadu. Zasazené rostliny budou mít čas úspěšně zakořenit.

Pro výsadbu trvalek řádně připravte půdu. Pokud se chystáte sázet tam, kde byl původně trávník, příprava je o něco náročnější. Kamenitou zeminu vyměňte za takovou, která umožní růst a dobrý rozvoj kořenového systému. Naprosto nevhodné je podloží tvořené stavební zavážkou. V takových podmínkách často vyrostou nepříliš odolné, málo kvetoucí exempláře slabého vzrůstu.

Jílovité struktury půdy jsou pro většinu trvalek nevhodné. Je to z důvodu zadržování velkého množství vody v nich. Pokud chcete dostat tuto neúrodnou půdu do lepšího stavu, pak ji nejprve řádně a do hloubky zpracujte rýčem nebo kypřičem. Následně ji zlehčete přidáním písku, živiny dodejte kompostem a vše ještě jednou důkladně promíchejte. Pokud ani tehdy nedojde k vytlačení přebytečné vody, proveďte drenáž. Po těchto krocích je většinou půda velmi dobře připravena a rostliny zde bezproblémově rostou i kvetou.

Z lehkých půd se naopak vláha velmi rychle odpařuje. Aby k tomu nedocházelo, je zapotřebí přidat humózní složky. Kompost a chlévský hnůj zajistí udržování ideálního poměru vláhy, hnůj dostatek živin pro začátek růstu.

Výběr sazenic

Většinu známých trvalek seženeme ve specializovaných zahradních centrech. Sazenice by měly mít bohatě vyvinuté olistění, případně i květenství a bezchybný kořenový bal. Před vlastním sázením je zapotřebí nové exempláře důkladně zalít, aby byl provlhčený celý kořenový bal. Nové rostliny se tak ujmou i při déletrvajícím suchu. Jedinou výjimkou jsou rozchodníky, které větší množství vláhy nemají rády. Jim obecně vyhovuje propustnější typ půdy a nevadí ani místo, které rychle vysychá.

Trvalky vysazujeme ve skupinách v doporučených vzdálenostech (sponech) pro ten který druh. Nejvhodnější je použití jednoho kultivaru rostliny do jedné skupiny. Výsledný efekt stojí za to, protože všechny exempláře ve vzrostlém stavu mají přibližně stejnou výšku. Pokud požadujete mít jeden druh rostliny na více místech, pak si zakupte několik kusů různých kultivarů.

Na podzim můžete úspěšně vysadit také trvalky, které získáte od jiných pěstitelů, tzv. odkopky. Stačí opatrně vyrýpnout část trsu včetně co největší části kořenů a co nejdříve vysadit na nové místo. Příliš velké trsy rostlin můžeme před výsadbou rozdělit.

Příprava na přezimování

V suchém a teplém podzimu zalévejte nově vysazené trvalky častěji, aby se všechny rostliny ujaly. V polovině listopadu omezte zálivku a rostliny připravte na zimu. Ochrana chvojím je prodyšná a pomůže ochránit všechny zasazené exempláře před holomrazy. Choulostivější rostliny pomůže ochránit i netkané textilie.