Výběr stromků a keřů v dnešních školkách a zahradnictvích je téměř nekonečný. Můžeme vybírat mezi stromy okrasnými listem či jehličím a krásně kvetoucími, s nejrůznějšími tvary koruny, dorůstající do dvou či 30 metrů do výšky. Zrovna tak rozmanité jsou keře, jehličnaté i listnaté, kvetoucí i plodící. Na zahradě by neměly chybět ani ovocné stromy, pohledné a štědré. Při dobrém a nápaditém výběru dřevin se naše zahrada promění v půvabný kousek země.

Výsadba stromku je malá slavnost

Romantické duše vysazení stromu vnímají jako příchod nového člena zahradní rodiny. A proč také ne? Zaslouží si dobré přivítání a péči. Správný postup při výsadbě, kdy nic neošidíme, se vyplatí. Stromek bude růst a prospívat.

Zasaď strom…

 • Jámu můžete vykopat již z předstihem – je dobré, když trochu zvětrá.
 • Musí být tak hluboká a prostorná, aby se v ní všechny kořeny dobře rozprostřely a žádný se neohýbal zpět – minimálně půl metru ve všech rozměrech.
 • Pozor na rozprostření všech kořenů musíte dávat především u sazenic prostokořenných, bal z kontejneru se sází snáze.
 • Spolu s kořeny zasypávejte i předem připravený kůl, který bude v prvních letech sloužit stromku jako opora.
 • Jámu nejprve zaplňte ze tří čtvrtin, sazenici důkladně zalijte, doplňte zeminu a poté znovu zalijte.
 • Půdu můžete vylepšit kompostem, ovšem musí být zcela uzrálý, přidávejte jej raději do svrchní části jámy. Nerozložené části by bez dostatečného přístupu vzduchu zahnívaly a kořenům neprospívaly.
 • Jako hnojivo poslouží i rohovina či kravský hnůj, který můžete zakoupit i sušený a granulovaný.

Mladé stromky potřebují oporu

Než nové kořeny stromek bezpečně ukotví v půdě, je třeba ho zajistit kůlem.

 • Pro stromky s vysokým a štíhlým kmenem, které potřebují dobrou oporu, vybíráme kůl tak dlouhý, aby horní konec dosahovat nejvýše k spodním větvím.

  Při sázení prostokořenných sazenic kůl vložíme do jámy spolu se stromkem a zasypáváme jej stejně, jako kořeny. Stromek pak připevníme jedním nebo dvěma úvazy, které v místě dotyku s kmenem podložíme, aby kmínek netlačily.
 • U stromků pěstovaných v kontejnerech umístíme po výsadbě krátký kůl pod úhlem tak, aby minul kořenový bal a kmínek křížil ve výšce asi 45 cm nad zemí, kde ho přichytíme. Do balu jej v žádném případě nevrážíme, zbytečně by poškodil kořeny.
 • Můžeme také zatlouct na opačných stranách od kmínku dva krátké svislé kůly vzdálené asi 60 cm a spojit je vodorovnou latí, ke které nastavitelnou páskou připevníme kmínek.