Jak je to s mulčováním? Napoví i toto video na youtube v kanálu Maritime Gardening:

Zdroj: Youtube

Co je to mulč?

Položme si otázku, co je vlastně mulč a mulčování? Jde o metodu, při níž pokrýváme záhony a okolí rostlin přírodním rozložitelným materiálem, který na místě následně plní hned několik užitečných funkcí najednou:

  • Brání prorůstání většího množství plevele.
  • Zajišťuje zásobení půdy potřebnými živinami a podporuje mikrobiální život v půdě.
  • Brání vzniku tvrdého povrchu, který bývá příčinou mnoha problémů.
  • Při svém rozkladu vytváří humus, o který je obohacována zemina.
  • Dokáže chránit půdu před vysycháním.

Recyklujte přírodu

Zavedením této metody na vlastní zahradě se navíc zbavíme další důležité starosti, až nerudovsky úporné otázky: kam s ním? Tedy kam s biologickým odpadem, který shrabeme, posbíráme, vytrháme či ořežeme. Mulč totiž můžeme vyrobit právě z většiny takto získaného materiálu. Jak? Docela jednoduše.

Posekaná tráva jako mulč

Pokud máme sekačku na trávu, která posekaný materiál rozmělní na menší kousky, není vůbec co řešit. Už jen takováto tráva bezvadně poslouží k pokrytí záhonu a dokáže zajistit výše uvedené výhody mulčování.

Většinou ale budeme používat mulč ze směsi různých materiálů. K uvedené nasekané trávě tak můžeme přidat i štěpkovačkou upravené ořezané větvičky ze stromů (je ale třeba dbát na to, abychom nepoužili dřevo napadené chorobami).

Co ještě patří do mulče?

Jednoduše téměř cokoliv, co na zahradě najdeme – tedy samozřejmě rostlinný materiál. S výhodou můžeme do tohoto systému zapojit vytrhaný plevel (jen si dáme pozor na ten kvetoucí, jehož semínka již dozrála, a na plevel, který se množí pod zemí, tedy kořeny), hobliny a piliny, kůru stromů, slámu a samozřejmě shrabané listí. Nemusíme opovrhovat ani tím ořešákovým, které mnozí zahrádkáři zatracují. Kromě delší doby rozkladu nemá žádné negativní účinky.

Vítězství pro všechny

Jak je vidět, vynechat při péči o zahradu mulčování, by byla velká škoda jak pro nás samotné, tak i pro zahradu i přírodu kolem nás. Nemusíme zbytečně odvážet zdánlivě problematické zbytky jako bioodpad na skládky – vždyť vlastně nejde o odpad, ale o velice prospěšný materiál, který nejenže pomůže k lepší úrodě a snadnější péči o zahradu, ale dokonce ji také zkrášlí.

Jak správně mulčovat?

Jako všechno, i mulčování má svá pravidla, i když to není nic složitého. Musíme ale dávat pozor, abychom připravený materiál nepoložili na příliš suchý povrch. Před mulčováním vždy záhon nakypříme a zbavíme jej plevele.

Poté již naklademe vrstvu mulče, která ale nesmí být příliš vysoká, jinak by bránila pronikání vláhy ke kořenům rostlin. Mulč také nedáváme přímo k rostlinám, necháváme raději několik centimetrů volného prostoru, aby nedocházelo k zahnívání.

Tuto metodu můžeme využít na podzim, abychom podpořili přezimování rostlin, a potom také ve druhé polovině jara, kdy přispějeme k menší míře prorůstání plevele a díky rozkladu organických látek také k větší úrodě. Není tedy na co čekat, mulčujte.

Související články

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.nkz.cz, www.dumazahrada.cz