Pro umělý potok v zahradě je třeba vybrat vhodné místo.
Zdroj: GeorgeColePhoto / Shutterstock.com

Potok může téct i ve vaší zahradě – jak vybrat vhodné místo?

Každá zahrada získá na hodnotě, jakmile v ní vznikne některý ze zajímavých vodních prvků. Pokud vám zahradu neprotíná přírodní potok, pak si jej můžete vybudovat. Co vše je třeba zvážit, kam ho nejlépe umístit? 

Potoky a potůčky jsou na rozdíl od jezírek zajímavé tím, že nabídnou větší dynamiku pohybu a celkově zahradu oživí. Vhodnou volbou rostlin k osázení břehů potoků si navíc rozšíříte sortiment květin, které jste třeba dosud na své zahradě pěstovat nemohli. K výhodám patří i to, že na svůj pozemek přilákáte mnoho užitečných živočichů a dodáte prostoru prvek, který zvláště v letních parnech, příjemně osvěží vás i vaše okolí.

Otevřený nebo uzavřený systém?

Obecně dělíme potoky na otevřené a uzavřené systémy. Nemáte-li to štěstí, že by vaším pozemkem protékal přírodní potok, budete muset zvolit systém, které je charakteristický pro uměle vytvořené potoky. Pro otevřený cirkulační systém je charakteristické využití přírodních zdrojů vody. Tím může být buď přírodní pramen vody tekoucí přes váš pozemek, nebo přímo potok přirozeně protékající vaší zahradou.

Potoky dělíme na uzavřené a otevřené vodní systémy. Potoky dělíme na uzavřené a otevřené vodní systémy. Zdroj: Dudarev Mikhail / Shutterstock.com

Uměle vytvořený potok musí být zásobován vodou ze studny či vodovodu a pomocí čerpadla pak této vodě zajistíte pohyb. Tento typ potoka nazýváme uzavřený cirkulační systém. Máte-li alespoň částečně pozemek svažitý, můžete potok vylepšit ještě o vodopád.

Než se pustíte do práce

Ještě před tím, než své vodní dílo započnete, jděte do přírody, vyhledejte přirozené potoky, zkoumejte jejich cesty, zákruty a vodu proudící mezi kameny. Nechejte se inspirovat přírodou. Vnímejte, jak se mění dno potoka se zrychlujícím se tokem, jaký má voda spád, jak se koryto postupně rozšiřuje a jak vypadá okolí potoka. Díky tomu pak snáze a přirozeněji pojmete i váš potok v zahradě. Pochopitelně jeho délku pak budete muset přizpůsobit délce vaší zahrady.

Prostor a množství vody vás bude omezovat

Na realizaci horského potoka bude muset většina majitelů zahrad zapomenout. V běžných podmínkách bývá jejich realizace velmi složitá. Dosáhnout prudkého toku v rovině a s malým množstvím vody je velmi nereálné. Větší rychlosti vody docílíte pouze díky volbě silného čerpadla. Další možností je už jen zvýšení rozdílu mezi horní a dolní vodní hladinou. Kaskády a vodopády uprostřed vodního toku jsou velmi přitažlivé, nicméně k jejich realizaci je potřeba mít již určité zkušenosti. Zaměřte se tedy spíše na vodní zákruty a vhodnou modelaci toku. Pamatujte na to, že potok bývá vyplněn spíše velkými balvany (stejného druhu), které silný proud vody nikam neodnese, tak jako je to v případě oblázků nebo písku. Rozhodně se nevyplatí přípravnou fázi zanedbat.

Ujasněte si funkci potoka

Potok i malý potůček může zastat různé funkce. Může zahradu opticky propojit nebo naopak rozdělit, plnit čistě okrasnou funkci, nebo může být funkční, čisticí, například pokud napomáhá čistit zahradní jezírko. Potůček může také propojovat více jezírek nebo zásobovat vodou samočisticí koupací plochu. Některé potůčky jsou výhradně napájeny dešťovou vodou a poskytují tak nepravidelný zdroj vody.  

O kvalitu vody v potoce musíme pravidelně pečovat. O kvalitu vody v potoce musíme pravidelně pečovat. Zdroj: IR Stone / Shutterstock.com

Jak a kam potok umístit

 • Kvůli nově vznikajícímu potoku byste neměli měnit své obvyklé trasy, například cestu ke skleníku, zahradnímu domu nebo k často využívanému bylinkovému záhonu.
 • Pamatujte také na to, že vodní prvek se stane dominantou vaší zahrady a bude přitahovat pohledy.  
 • Za optimální řešení se považuje umístění potoka do mírného svahu, ideálně v blízkosti domu.
 • Vždy by měl jeho tok směřovat směrem k domu.
 • Zohledněte přívod energie pro čerpadlo, které bude umístěno na spodním konci potoka.
 • Je-li možné místo pro potok vybrat, volte takové, kam slunce dopadá maximálně 6 hodin denně.
 • Tůňka, včetně toku potoka, by neměla zabírat více než třetinu zahrady.
 • Pro vrchol potoka vybírejte to nejvyšší místo v zahradě. Vhodný je například vrchol skalky.
 • Myslete také na umístění lávky přes potok v jeho nejfrekventovanějším místě.
 • Za vhodné se považuje zbudovat kolem toku potoka také pěšinu. 
 • Vyhýbejte se tmavým a větrným místům, kde by potok navozoval nadměrný pocit chladu. 
 • Zvolte místo, odkud chcete potok pozorovat, a myslete na to, že odraz slunečních paprsků od vody by vám mohl znepříjemňovat v tomto místě pobyt na zahradě.
 • Na trase toku potoka využívejte i stín stromů, který omezí tvorbu řas v potoku.
Potok, i když uměle vytvořený, dodá zahradě třetí rozměr Potok, i když uměle vytvořený, dodá zahradě třetí rozměr Zdroj: StudioSmar / Shutterstock.com

Akční letáky