vysavač na čištění vody
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pravidelná péče o vodu v bazénu: filtrace, dezinfekce, vločkování

Předpokladem čisté vody v bazénu je dobrá filtrace a přesně dávkovaná chemie. Výkon filtru má odpovídat velikosti bazénu. Platí, že čtvrtina objemu bazénu se se má rovnat tzv. kubíkovému výkonu čerpadla.

Veškerá voda by se měla přefiltrovat za šest až osm hodin, za horkých dní o něco rychleji — za tři až čtyři hodiny. Voda se prokysličí a lépe se v ní rozpustí chemické látky.

Ideální dezinfekce

Kromě filtru je zapotřebí dobře promyslet i druh dezinfekce, zvolit můžeme chlorovou nebo bezchlorovou.

  • Chlorová zahrnuje všechny chlorové granuláty, tablety a roztoky.
  • Bezchlorová je založena na působení roztoků peroxidu vodíku, peroxosíranů, polymerů a jejich vzájemné kombinaci anebo kombinaci s UV lampou nebo ozonizátorem.

dávkovač chlóru dávkovač chlóru Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Výhodou chlorové chemie je nízká cena, vysoký dezinfekční a oxidační účinek a snadné dávkování. Bezchlorová chemie je vhodná pro alergiky a osoby citlivé na chlor, náklady na provoz se blíží chlorové dezinfekci. Chemie kyslíková má ve srovnání s chlorem nižší dezinfekční účinek, je náročnější na pravidelné dávkování a je také dražší.

Při prvním napouštění bazén důkladně vyčistíme, ověříme si, že filtrační zařízení funguje správně a pak napustíme vodu. Poté zkontrolujeme hodnotu pH a tvrdost vody, případně ji upravíme do požadovaného rozmezí.

Pak můžeme přistoupit k dezinfekci vody. Vodu nepřetržitě filtrujeme 24 hodin, aby se dezinfekční přípravek mohl pořádně rozpustit a promíchat. Potom znovu změříme a upravíme hodnoty pH.

Vločky „pro krásu“

K vysrážení nečistot používáme tzv. flokulanty, neboli vločkovače. Ty na sebe navazují jemné nečistoty, které by jinak procházely přes filtr a zůstávaly ve vodě. Nečistoty se díky vločkovači shluknou do vloček, usadí se na dně bazénu a voda je opět průzračná. Odborníci však doporučují dávkovat opatrně, při předávkování se totiž vločky netvoří.

Vysrážené nečistoty (vločky) lze ze dna bazénu vysát bázénovým vysavačem Vysrážené nečistoty (vločky) lze ze dna bazénu vysát bázénovým vysavačem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Doba působení je asi 12 hodin při vypnuté filtraci. Vločky ze dna nevysáváme přes filtraci, filtr není schopen pojmout naráz tolik nečistot a vločky by se přes filtr vracely zpátky do bazénu. Potom nezapomeneme na zpětné propláchnutí.

Denní péče o krásný bazén

Odstraňování nečistot: Ty, které klesly ke dnu, smeteme a odsajeme. Ty, jež zůstávají na hladině, ihned vyndáme síťkou, ušetříme si tím další práci s filtrem. Práci si usnadníme, když budeme bazén zakrývat plachtou.

Čištění stěn bazénu: Vodní kámen, prach, mastnota a další nečistoty rády vytvářejí na stěnách bazénu na úrovni hladiny typický černý kroužek, což není jen estetický problém, ale také živná půda pro řasy a zákaly. Špínu můžeme likvidovat samočinnými roboty nebo vysavači, nebo ji vzít ručně kartáčem a speciálním čisticím prostředkem (nikoliv mýdlem nebo saponáty!).

Bazénový filtr Bazénový filtr Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dostatečné filtrování podle velikosti bazénu, teploty ovzduší a stavu vody. Doba filtrování se pohybuje mezi 4—8 hodinami denně, doporučuje se rozfázovat po dvou hodinách. Nejméně 1x týdně propláchneme filtrační vložku.

Pravidelná kontrola hodnoty pH a koncentrace volného chloru.

Proti zanášení nečistot do vody je dobré umístit poblíž bazénu nádrž s vodou, ve které si každý vykoupe nohy ještě před vstupem do bazénu.

1x týdně

  • Použijeme dávku preventivního přípravku proti nárůstu řas. Některé řasy totiž odolávají běžnému chlorování.
  • Použijeme vločkovač, který brání tvorbě zákalů, eventuálně odstraní ty, které už vznikly.

Co je dobré vědět…

Veškerá údržba s výjimkou vločkování se provádí za běhu filtračního zařízení. Mezi jednotlivými kroky vyčkáme po dobu nejméně jednoho oběhu filtračního zařízení.

Příliš vysoké dávkování bazénové chemie může způsobit pálení očí Příliš vysoké dávkování bazénové chemie může způsobit pálení očí Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nikdy nemícháme přípravky pH s chlorovými přípravky!

Každý přípravek rozmícháváme zvlášť a přidáváme ho do vody, tablety dáváme do dávkovače, nikdy přímo do bazénu. Riskovali bychom tak vybělení plastu či fólie.

Dodržujeme doporučená dávkování

Při zvýšených dávkách dezinfekce zbytečně utrácíme a navíc riskujeme podráždění pokožky. Pokud to přeženeme s dávkováním vločkovače, může se vytvořit opalescentní zákal, který si nesedne na dno a nelze jej vysát. Při zvýšené dávce pH minus nás čeká koupání v kyselině, v opačném případě, když přeženeme pH plus, bude dezinfekce neúčinná.

Akční letáky