obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Příprava pozemku pro pěstování raných brambor, zelené hnojení

„Čím osít pozemek, který chci nechat ležet ladem a příští osadit bramborami? Můžete doporučit nějakou rostlinu, která se na podzim zaryje jako zelené hnojivo?“ Ptá se čtenářka Marie Kuntová

Úhor bez porostu rozhodně nezůstane, osídlí jej s největší pravděpodobností plevel nebo drobné rostliny, protože příroda odkrytou půdu nevidí ráda. I plevel však můžete využít jako zelené hnojení.

Zelené hnojení na dvakrát

Pokud chcete na letošním úhoru v příští sezoně pěstovat brambory, doporučuji na úhoru přirozeně vzešlý porost posekat před nasazením semen a zapravit jej do půdy jako zelené hnojivo. Takto ošetřený pozemek pak osázejte svazenkou vratičolistou. Na podzim svazenku posečte, celý pozemek zryjte na takzvanou hrubou hroudu a půdu nechte ležet až do jara.

Svazenka vratičolistá je výborné zelené hnojení i pastva včel Svazenka vratičolistá je výborné zelené hnojení i pastva včel Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Před jarní výsadbou pak doporučuji do půdy zapravit ještě čerstvé přírodní hnojivo (vyzrálý kompost, či chlévský hnůj), které bramborám velmi prospěje.

Svazenka, hořčice, měsíček i fazole

Zeleným hnojivem se označují rostliny, které se na půdu vysévají po sklizni kulturních rostlin, nechají se vyrůst do květu (nesmí nasadit semena), a poté se posečou a zapraví do půdy. Jako zelené hnojení je možné vysadit například svazenku (výborná pastva pro včely), pohanku, hořčici, řepku, měsíček (pomáhá z půdy vypudit háďátka a rozvíjející se léčivé květy můžete sklízet). Můžeme zvolit i různé kombinace a přebytky osiva zeleniny a na zelené hnojení vysít třeba salát, špenát, fazole a bob (které umí poutat dusík i ze vzduchu), košťáloviny apod.

I léčivý měsíček lze využít jako zelené hnojení I léčivý měsíček lze využít jako zelené hnojení Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pěstování raných brambor

Rané brambory je třeba nechat včas předkořenit, nikoliv jen naklíčit:

  • V polovině března bramborovou sadbu rozložte do přepravek na dvou až třícentimetrovou vrstvu zeminy.
  • Hlízy zahrňte zeminou, aby je pokrývala ve vrstvě 1–2 cm.
  • Zeminu lehce zavlažte a přepravky umístěte v teplotě 12–15 °C. Hlízy během 4–5 týdnů nejen vyženou klíčky 3–5 cm nad půdu, ale i zakoření.
  • Okolo 20. až 25. dubna pak hlízy opatrně (abyste nepoškodila křehké klíčky a kořínky) zasaďte do hlubší rýhy (alespoň 15 cm) a celé je i s klíčky zahrňte a záhon urovnejte.

Brambory se přihrnují zeminou pro větší slizeň Brambory se přihrnují zeminou pro větší slizeň Zdroj: Archiv ireceptar.cz

První zelené klíčky ze záhonu vyrazí přibližně po 15. květnu, kdy jim již nehrozí mrazíky. Na klíčky můžete navršit nízký hrůbek, a po dalších dvou až třech týdnech hrůbek navršte do konečné výšky. Rané a polorané brambory končí vegetaci v polovině července, kdy jim zežloutnou natě a je pak možné je sklízet.

Akční letáky