Nejprve začneme tím, že se přesvědčíme o stavu šasi. Pokud jsme před zimou provedli řádnou kontrolu, nabrousili nůž, podívali se na stav pojezdového řemínku a oprýskaná místa na barvě opravili základovou barvou, mělo by být vše v naprostém pořádku. Nůž bychom měli brousit a vyvažovat alespoň jednou ročně, řádně nabroušené ostří snižuje spotřebu paliva, neboť klade menší odpor sečenému porostu a nedochází k třepení stébel.

Nevyváženost nože se projevuje vibracemi a v

extremním případě to může skončit až poškozením motoru. Vyvažování provedeme podomácku na obráceném šroubováku, na který nasadíme žací nůž svým středovým otvorem a sledujeme, na kterou stranu táhne - z té těžší odbrousíme trochu materiálu z ostří a postup opakujeme tak dlouho, dokud čepel nestojí na šroubováku v rovině. Pokud zjistíme silné opotřebení či praskliny, nůž okamžitě vyměníme za nový.

Výměna oleje

Patří k velice důležitým úkonům, které provádíme vždy na jaře. K tomu, aby olej z motoru lépe vytékal, jej mírně zahřejeme krátkou dobou chodu motoru po dobu zhruba pěti minut. Pak náplň z motoru vypustíme. Častým problémem bývá nepřístupnost nebo úplná absence vypouštěcího šroubu oleje na spodním víku motoru. K odsátí oleje použijeme speciální odsávačku nebo stroj překlopíme na bok tak, aby karburátor byl výše. Napouštěcí hrdlo je vždy na druhé straně motoru tak, aby při vypouštění nedošlo k zaplavení sání olejem, což je nepříjemný problém, se kterým se setkáváme tehdy, pokud sekačku používáme v rozporu s návodem k obsluze, jako je třeba sečení prudkých svahů, kdy může hrozit i převrácení stroje na bok.

Motor plníme vždy předepsaným množstvím doporučeného oleje a nesnažíme se provádět experimenty, ty motoru skoro vždy uškodí. Pro sekačky s malým záběrem stačí použít všude dostupný olej značený SAE 30, velké stroje mají více zatěžované motory a zde se hodí použít řidší 10W-30. Také se přesvědčíme o stavu vložky vzduchového filtru, její silné znečištění si žádá výměnu za novou. Nesnažíme se o úspory za každou cenu tím, že ji například vyfoukáme stlačeným vzduchem, protože může dojít k poškození filtračního elementu, takže přes trhliny pak motor nasává prach a negativně se to odrazí na jeho životnosti.

Vyčištění tkaniny koše a kontrola kol

Podíváme se dovnitř sběracího koše, zda tkanina není zanesena zbytky trávy, hlíny a ostatních nečistot. Pokud ano, pak tuto vrstvu nejsnáze dostaneme pryč špachtlí. Pracovat musíme opatrně, abychom tkaninu nepoškodili. Sběrací koš můžeme omýt proudem vlažné vody. Dbáme však na to, aby řádně vyschl, protože jinak se v něm může vytvořit plíseň.

Také nezapomínáme na namazání volnoběžných kolíčků v pastorkách u pojezdových kol. Vazelínu nesmíme použít, navázala by na sebe veškerý prach a místo mazadla by se z ní stala brusná pasta, přispívající k opotřebení.