Úrodu jablek můžeme ovlivnit.
Zdroj: Cherries / Shutterstock.com

Proč některé roky plodí ovocné stromy více a některé méně? Jak to ovlivnit?

Všichni si přejeme, aby naše ovocné stromy byly zdravé a dobře a bohatě plodily. To můžeme ovlivnit hned od počátku – základem je totiž půda. Nemáme však na mysli pouhé doplňování půdy nebo sezonní používání postřiků na listí. To neřeší plodnost stromů, ale jedná se pouze o nástroje, které se používají k řešení problémů. Jak můžeme ovlivnit plodnost ovocných stromů? Cest je hned několik.

Každý sadař se jistě setkal s pojmem alternace plodnosti ovocných stromů, což laicky znamená, že jeden rok plodí stromy hodně, jiný zase málo. Našim ovocným stromům je potřeba dodávat výživu, a to nejen sezonně, ale pravidelně.

Úrodná půda a dobré podmínky dokáží přímo ovlivnit i plodnost našich stromů. V mnoha sadech a zahradách musí proto pěstitel reagovat pružně na jakoukoli změnu, aby udržel stromy produktivní, protože hladina živin v půdě není konstantní. Budování a udržování zdravého půdního ekosystému ochrání dlouhodobý zdravotní stav stromů, zvýší kvalitu ovoce, sníží výskyt chorob a škůdců a udrží stromy déle v optimální produkci.

  Bohatou úrodu vám ale zajistí i další faktory kromě půdy. Bohatou úrodu vám kromě kvalitní půdy zajistí i další faktory. Zdroj: PRESSLAB / Shutterstock.com

Péče začíná v půdě

Samozřejmě že na úrodu ovocných stromů má vliv i to, že jeden rok plodily bohatě, takže další rok odpočívají. Třetím rokem by ale úroda měla být zase obvykle bohatá. Pokud tomu tak není, je potřeba s tím něco udělat. V rámci běžné alternace totiž v jednom roce plodí polovina kmene a v druhém druhá. Vše se dá ale změnit správnou péčí o půdu, protože v ní život stromu začíná.

Jedním z důvodů nižší plodnosti mohou být i růstové podmínky na konkrétním stanovišti, nedostatečná výživa, příliš hustá koruna stromu či namrznutí květů. Stejně tak ale může být příčinou menší úrody nevhodný výběr odrůdy pro konkrétní klimatické podmínky.

  Sníh jabloním v zimě pomůže, protože ochrání jejich kořeny před mrazem a zároveň dodá potřebnou vláhu. Sníh jabloním v zimě pomůže, protože ochrání jejich kořeny před mrazem a zároveň dodá potřebnou vláhu. Zdroj: profimedia.cz

Testování půdy

Trojrozměrný obraz zdraví půdy zahrnuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Aby stromy prosperovaly, nesmí být půda zhutněná, musí mít dobrou infiltraci vody, obsahovat snadno dostupné živiny, mít uloženou zásobu živin a podporovat prospěšné mikrobiální společenstvo. 

Nejlepší je začít základním testem půdy, kterým ale nebudeme zjišťovat jen obsah živin v půdě, ale právě uložené zásoby živin. Některé nedostupné živiny, tedy ty, které jsou "vázány v půdě", nemohou stromy využít. V dostupnosti živin hraje roli pH a kationtová výměnná kapacita, celková schopnost půdy zadržovat výměnné kationty, a také mikroby.

Zlepšení zdraví půdy znamená, že se přesuneme za hranice standardních půdních nebo listových aplikací dusíku a draslíku.

  Na úrodu ovocných stromů má vliv i to, že jeden rok plodily bohatě, takže další rok odpočívají. Na úrodu ovocných stromů má vliv i to, že jeden rok plodily bohatě, takže další rok odpočívají. Zdroj: powell'sPoint / Shutterstock.com

Půdní biodiverzita

Velmi důležitá, ba dokonce klíčová je i půdní biodiverzita, která poskytne pěstitelům mnohem větší šanci, že budou mít sad, který bude zdravý. Přidání krycí plodiny do travní směsi mezi řádky může zvýšit přítomnost opylovačů, zvýšit množství stanovišť užitečného hmyzu a pomoci s úrodností půdy. Použití mulče z dřevní štěpky v řadách stromů dodá uhlík. V kombinaci se slepičím trusem, který dodává dusík, bude nakonec fungovat jako tzv. hnojivo s pomalým uvolňováním.

A v neposlední řadě zdraví půdy ovlivňuje také dostupnost vody. Bez dostatečného množství vody nemohou stromy přijímat dostatek živin a jejich zdravotní stav se bude zhoršovat, protože stromy budou ve stresu, což povede k problémům se škůdci a chorobami. Strom potřebuje vodu, aby se mohl ochlazovat, a bude-li to potřeba, bude čerpat vodu z plodů. Nedostatečná půdní vlhkost má kaskádový efekt, který vede ke snížení kvality plodů a ovlivňuje celkový zdravotní stav stromů a úrodnost půdy.

Další faktory

Bohatou úrodu vám ale zajistí i další faktory kromě půdy. Měli bychom provádět pravidelný řez stromů, jímž zejména na jaře omezíme násadu plodů a podpoříme růst. Dále je to i probírka plůdků, při níž odstraníme přebytečné ovoce, dokud je malé. Na jednom plodenství necháme pouze 2 až 3 plody, které pak budou kvalitnější a zdravější.

 

Zdroje: extension.oregonstate.edutreefruit.wsu.eduwww.ceskestavby.cz

Akční letáky