Můžete narazit až na čtyři druhy lískových keřů nejčastěji pěstovaných u nás. Jsou to líska obecná (Corylus avellana), líska největší (Corylus maxima), líska turecká (Corylus colurna) a líska pontická (Corylus pontica). Jestliže máte lísku prvním a druhým rokem, nemusíte panikařit, pokud máte málo ořechů. Je to zcela běžný jev. Jak ale zajistit, aby v budoucnu ořechů bylo více?

Rozhodnutí pro keř nebo strom

Keř je přirozená forma lísky, avšak její nevýhodou je snížená rodivost ve středu. V případě zájmu o stromkovou formu je nejčastěji využívána líska turecká, načež musíte počítat s tím, že úroda nemusí být vždy uspokojující, jelikož tento druh není přizpůsobený našim podmínkám.

Kde se lísce nejvíce vede?

Lísku můžete sázet buď na jaře nebo na podzim. Pro výsadbu použijte 2-4 sazenice a pokládejte 3-4 metry od sebe. Líska potřebuje mít k opylení u sebe další příbuzný druh, proto není vhodné mít pouze jeden keř. Nejvíce se lísce daří na západních a jihozápadních svazích s dostatkem dešťových srážek. Pokud ji máte na těžké jílovité, uléhavé půdě, není divu, že vám ořechů moc nedá. Toto prostředí je pro ni velmi obtížné, a proto byste se takových míst pro pěstování lísky měli vyvarovat.

Jak na větší úrodu oříšků?

Každý rok vyrůstají z kořenového krčku a kořenů čerstvé pruty. Je důležité, abyste je včas odstranili, ještě když jsou měkké a zelené. Odstraňte je přímo u kmene či kořenového krčku. Díky tomu bude keř světlejší, plodnější a tvorba planých výhonů zřídne. Také nezapomeňte lísku ročně hnojit, aby získala potřebné živiny.

Péče o lísku s přibývajícími roky

Do čtvrtého roku zkracujte výhony na délku 4-6 puků. Po uplynutí této doby ponechte pouze 4-5 hlavních větví. Za další 2-3 roky lísku lehce prořezejte. Po 10-15 letech proveďte na lísce radikální zmlazovací řez. Všechny větve seřízněte do výšky 0,6-0,8 metru nad zemí. Těmito úkony lísce umožníte zdravý růst a dlouhou životnost.

Líska není jen na ořechy

Samozřejmostí lísky by měla být pěkná úroda lískových oříšků. Tato potravina je velmi kalorická, obsahuje 63 % tuku, 17 % bílkovin a 7 % sacharidů. Z jednoho keře můžete sklidit 0,5-2 kg ořechů. Lze je pak dlouhodobě skladovat nebo si z nich můžete vyrobit olej.

Díky rozvětveným a plochým kořenům lísky, je považována tato dřevina za nejvhodnější a nejlepší proti erozi. Pomůže zpevnit svahy a vodní břehy, kde jí vyhovuje i dostatečná vlhkost.

Lísku lze využít také jako větrolam proti letním větrům. Líska dosahuje nejčastěji výšky 3-5 metrů. Výsadbu lísky můžete spojit s ořešáky či kaštanovníky.

Líska kvete mezi prvními od poloviny února do poloviny března. Ocení to hlavně včely, jelikož v této době ještě mnoho pylu nenajdou. Pyl z lísky se zařazuje mezi nejlepší, jelikož jeho výživové hodnoty obsahují až 46 % stravitelných bílkovin.

Zdroje: zahonky.cz, novinky.cz, potravinovezahrady.cz