obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Proč listy jabloně rezaví? Předivky, molověnky a klíněnky a co s nimi

Listy jabloní, hrušní i dalších ovocných stromů reznou a svinují se, na větvích se objevují husté pavučiny. Při bližším zkoumání zjistíte, že se jedná o kokony, z nichž pocházejí hladové housenky…

“Rezavění” listů způsobují listožraví škůdci - předivky, molověnky, klíněnky i další. Poškození způsobují housenky, které listy síťkují, tj. ožírají mezenchym a svrchní pokožku listu, zatímco spodní pokožku s nervaturou nechávají. Důsledkem je zhnědnutí a rolování listů.

Housenky, kokony a pavučina předivky jabloňové (Yponomeuta malinellus) Housenky, kokony a pavučina předivky jabloňové (Yponomeuta malinellus) Zdroj: Shutterstock.com / Kazakov Maksim

Předivky předou pavučiny

Nejnápadnějšími zástupci jsou předivky - druhy čeledi předivkovitých (Yponomeutidae). Rod předivka (Yponomeuta) je zastoupen několika malými motýlky s drobnými černými tečkami na bílém podkladu předních křídel. Housenky tvoří nápadná hnízda z řídké, bílé pavučiny, kterou obalují větve s listy. Rozsah opředení keřů je někdy tak nápadný, že připomíná hororové scény filmů o pavoucích. Z ovocnářského hlediska je nejvýznamnější předivka jabloňová, dříve mol jabloňový (Yponomeuta malinellus), škodící na jabloních. Zpravidla opřádá jen jednotlivé větve. Celý strom je opředen pavučinou jen při silném přemnožení, ke kterému u nás v současnosti dochází vzácně v extenzívních sadech a stromořadích, kde škůdci mohou způsobit i holožíry. Přezimuje housenka prvního instaru. Na jaře housenky minují (vyžírají chodbičky a dutiny) v pupenech a listech, později listy síťkují a skeletují pod pavučinou zápředku. Menší význam s lokálním výskytem má předivka ovocná (Y. padellus) škodící občas na třešních.

předivka jabloňová, dříve mol jabloňový (Yponomeuta malinellus) předivka jabloňová, dříve mol jabloňový (Yponomeuta malinellus) Zdroj: Shutterstock.com / Tomasz Klejdysz

Účinnou ochranou proti předivkám je jarní postřik olejnatými přípravky, nebo postřik insekticidy těsně před květem. Housenky předivek jsou hojně napadány parazity, například lumky (30 % až 50 %).

Molověnka hnědá (Choreutis pariana) Molověnka hnědá (Choreutis pariana) Zdroj: Shutterstock.com / thatmacroguy

Molověnky svinují listy

Obdobná poškození způsobují i molověnky - zástupci čeledi molověnkovitých (Choreutidae). Molověnka hnědá (Choreutis pariana), škodí zejména v suchých letech na jabloních, hrušních, jeřábu a hlohu. Dospělci přezimují v prasklinách borky, opadaném listí apod. Vytváří dvě generace, v teplých letech i částečnou třetí. Housenky síťkují listy a jejich poškozené části kornoutovitě svinují. Napadený strom působí při pohledu z dálky jakoby usychal. První generace v květnu až červnu bývá méně početná a škodlivá. Podstatně hojnější generace letních dospělců se vyskytují v červenci až srpnu. Přesto se doporučuje případná ochrana právě proti 1. generaci, aby se předešlo přemnožení další generace. Mladé housenky jsou citlivé ke všem kontaktním i požerovým insekticidům. 

klíněnka ovocná (Phyllonorycter corylifoliellus) klíněnka ovocná (Phyllonorycter corylifoliellus) Zdroj: Shutterstock.com / thatmacroguy

Klíněnky nejsou jen na jírovcích

Ploché, hnědé puchýřovité miny na listech jabloní vyžírají rovněž housenky klíněnky jabloňové (Phyllonorycter blancardellus), vzácněji to může být také příbuzný druh klíněnka ovocná (Phyllonorycter corylifoliellus). Přezimují housenky v minách v napadených listech. Motýli 1. generace létají v květnu, 2. generace v srpnu.

Ochranou proti těmto škůdcům, podobně jako proti předchozím, je podpora užitečných organismů, vyřazení širokospektrých insekticidů. Na menších plochách je proti klíněnce účinnou ochranou shrabání a kvalitní zkompostování, případně spálení opadaného listí.

Užitečné feromonové lapače

Přímou ochranou proti molověnce hnědé je postřik ještě před zavinováním listů housenkami. U klíněnky se signalizace provádí feromonovými lapači. Objevíme-li v červnu na listech více než 1,5-2 miny na list, sledujeme feromonovými lapáky letní generace. Ošetření se provádí po náletu více než 1000 motýlů na jeden lapák za týden. K ošetření jsou vhodné přípravky povolené proti obalečům. přednostně pak insekticidy, které jsou klasifikovány jako neškodné opylovačům a dalšímu užitečnému hmyzu.

Akční letáky