obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Odborník radí: Proč na podzim neprořezávat ovocné stromy?

Kdy a jak prořezávat ovocné dřeviny? Tuto otázku si časem položí každý, kdo je na zahradu zasadil. Prořezávka je pro kvalitní úrodu důležitá. Je lepší ji provést na podzim, v zimě, na jaře či v létě? Stanislav Peleška vysvětluje zajímavé důvody, proč je letní řez výhodnější, nežli podzimní.

V minulosti se ovocné stromy pěstovaly 10 až 12 metrů od sebe a prořezávaly se do konce března v intervalech čtyř až pěti let. Průřez byl hluboký (aby byl pokoj), stromy měly každý druhý rok větší úrodu. Na semenáče i na pláňata se roubovaly ušlechtilejší odrůdy. Průklest musel být hotov zjara, aby měl hospodář čas na jiné práce.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Před polovinou minulého století se v sadech začalo s intenzivní výsadbou nových ušlechtilých odrůd na tzv. typových odnožích, které silně plodily a rychle vytvářely úrodnou korunu. Volné tvary vystřídaly zákrsky, čtvrtkoruny a polokoruny, časté jsou i ovocné stěny různých typů. Ovšem dřevinám zůstaly jejich fyziologické a růstové zákonitosti.

V létě si strom ukládá zásoby

V letním olistěném období stromy za působení slunečního světla a chlorofylu vytvářejí cukerné látky. Jejich denní nadbytky rostliny vodivými cévicemi převádějí do zásobních pletiv ve kmeni a v kořenové hlavici. Odtud pak stromy tyto zásobní látky čerpají v bezlistém období, aby přežily do jara.

Přebytek energie zahustí korunu

Při řezu i mírnějším průklestu v bezlistém období (od listopadu do poloviny dubna) každý pěstitel zlikviduje spoustu větévek s pupeny, ale nikdy nesáhne na zásoby ve kmeni a v hlavici kořenové. Na jaře pak strom raší, kvete, nasazuje plody, ale také vyhání nové letorosty. Pupenů je méně a každý tedy z celkového množství zásob dostává více růstové energie. Všechny nové přírůstky a výhony jsou mnohem větší než v předchozím roce, koruna zhoustne bujnými a vlkovitými pruty, až z toho pěstitele bolí hlava.

Průklest od května do září je logický

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U peckovin řez v zimním období zvyšuje výskyt klejotoku

Zahrádkář, který respektuje zákonitosti růstu a plodnosti ovocných stromů, začne s jejich průklestem až za zelena, obvykle v období od května po odkvětu až do konce září, dokud je strom olistěn. Pokud máme dobrou úrodu na třešních či meruňkách, prořežeme je průklestem až po sklizni

Prořezání zeleného, olistěného stromu sice rostlinu částečně oslabí, ale oslabení rozhodně  není natolik kritické, aby uhynula. Zbylé letorosty:

  • dostanou více světla
  • dříve nasadí květní pupeny
  • dříve vykvetou
  • budou plodit lepší prosluněné ovoce
obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Letní řez podporuje plodnost

Pouze řez olistěného stromu dokonale splní svůj účel: Zatímco zimní prořezání vede k růstu dřeva, letní řez podporuje plodnost, která je hlavním účelem řezu i samotného pěstování ovocných dřevin.

  • Pokud správným prořezáním korunu v létě prosvětlíme, nutně se to projeví lepším vybarvením listů a především plodů, dále na jejich cukernatosti i na zvýšené mrazuvzdornosti stromu.
  • Pohárovitě – kotlovitá koruna dává po prosvětlení kvalitnější plody v odpovídajícím množství.

Otestujte různé metody

Máte-li na zahradě více stromů jednoho druhu, můžete si sami ověřit platnost uvedených zásad:

  • Menší část stromů prořežte před zimou poté, co se zbaví listí.
  • Ostatní až v létě za zelena, tedy zhruba v době od května do konce září.
  • Za dva až tři roky pak srovnejte výsledky. Není nad vlastní zkušenost!

Akční letáky